Csendes Percek július 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Júl. 8., P, 05:37:01 CEST


            2011. július 8. péntek            

2Pt 1,2-8.

2 Kegyelem és békesség adassék néktek b?ségesen az Istennek és a mi
Urunknak, Jézusnak megismerésében.
3 Az ? isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és
a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük ?t, aki saját dics?ségével
és erejével hívott el minket. 4 Ezek által kaptuk meg azokat az
ígéreteket, amelyek nekünk drágák, s?t a legnagyobbak: hogy általuk
isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a
pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. 5 Éppen ezért minden
igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az
igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 6 az ismeretben
önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban
kegyességet, 7 a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri
szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 8 Mert ha ezek
megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus
ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.

             EDZÉSI LEHET?SÉGEK             	Gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a
haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos. (1Tim 4,7)


	A múltkor elmentem egy edz?terembe. Szenzációs volt! Itt aztán volt
mindenféle edz?eszköz, ami a hát, a lábak, a karok, a mellizomzat és a
vállak, a combizmok és egyéb izmok er?sítését és állóképességének
fejlesztését szolgálta. Az egyetlen, ami hiányzott, egy személyi edz?.
	Amikor megismerkedtem az eszközökkel, körülnéztem, és a legkülönböz?bb
embereket találtam a teremben. Csupán egy vagy kett? nézett ki olyan
izompacsirtának, mint akiket a képeken lehet látni. A többiek közül
néhányan igen sovány alkatúak, mások jócskán testesek voltak, és megint
mások olyan köztes formájúak. Mindenféle korú ember volt itt, -
egyszer?, hétköznapi emberek, akik rájöttek, hogy jó ötlet a test edzése
az egészségünk és fizikai jólétünk érdekében.
	Amit az edz?teremben láttam, emlékeztetett azokra a lehet?ségekre,
amelyekkel élhetek, ha tenni akarok valamit a lelki egészségem és
jólétem érdekében. Isten sokféle kegyelmi eszközt adott számunkra -
olyan csatornákat, amelyek segítségével fejl?dhetünk hív? életünkben.
Ilyenek többek között az istentiszteletek, a bibliaórák, az úrvacsora, a
személyes és közös imádság, és a böjt. És ha személyi edz?re van
szükségem, azt is találhatok a tapasztalt hív? testvéreim között.


	Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy mind a fizikai, mind a lelki
jólétünkr?l gondoskodjunk. Ámen.


	Testünkhöz hasonlóan, lelkünknek is szüksége van táplálékra.
	Hans Växby (Moszkva, USA) 


	IMÁDKOZZUNK KITARTÁSÉRT AZ IMÁBAN ÉS AZ IGEOLVASÁSBAN!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról