Csendes Percek február 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Feb. 25., P, 03:41:02 CET


            2011. február 25. péntek            

2Kor 8,1-7.

1 Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet
Macedónia gyülekezeteinek adott. 2 Mert a nyomorúság sok próbája között
bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség
gazdagsága lett. 3 Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön
felül is önként adakoztak, 4 és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a
szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. 5 És nem csak
azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és
aztán nekünk, az Isten akaratából. 6 Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy
amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az
összegyűjtését.
7 Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és
minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az
adakozásban is legyetek bőkezűek.

             INGYEN KEGYELEM
              

Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet
Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között
bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség
gazdagsága lett. (2Kor 8,1-2)

Karácsony után dolgozni kellett mennem. Azt hittem, hogy ez is egy
megszokott munkanap lesz, de közvetlenül az ebédszünet előtt néhány
kollégámmal együtt a munkaügyes magához rendelt bennünket. Főnököm
bejelentette, hogy a létszámleépítés következő hulláma minket is érint.
Mikor hazaértem, elmondtam feleségemnek a híreket. Aztán együtt
fordultunk Istenhez, és feltettük neki a kérdést, "Mi legyen most
Urunk?" Isten válasza arról győzött meg bennünket, hogy bízzunk benne,
és folytassuk továbbra is hűségesen adakozó életünket.
Számunkra a nagylelkű életmód a hűségről szól az adakozásban, és
egyfajta készenlétet feltételez, ha újabb adakozásra nyílik lehetőség.
Eltökéltük magunkat, hogy továbbra is tizedet adunk az egyházunknak,
valamint havi rendszerességgel támogatunk egy etióp árvát. Segítünk
gyülekezetünk fiataljainak is, akik rövid missziós szolgálatra
készülnek Japánba, és a házi bibliakör rászorulóinak is.
A munkanélküliség és nehéz gazdasági helyzetben is igyekszünk támogatni
a szükségben lévőket, és reméljük, a macedón hívőkhöz hasonlóan Isten
kegyelmének részesei leszünk.

Imádság: Drága Istenünk, adj kegyelmet, hogy a nehézségek idején is
maradjunk nagylelkűek. Ámen.

A nagylelkűség olyan életforma, ami túlmutat az anyagiakon.
Gabriel Forsyth (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ANYAGI GONDOKKAL KÜSZKÖDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról