Csendes Percek február 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Feb. 23., Sze, 03:41:06 CET


            2011. február 23. szerda            

Lk 11,1-4.

1 Történt egyszer, hogy valahol imádkozott Jézus, és mikor befejezte,
így szólt hozzá egyik tanítványa: "Uram, taníts minket imádkozni, mint
ahogy János is tanította a tanítványait." 2 Ő pedig ezt mondta nekik:
"Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod.
3 A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként.
4 És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden
ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe."

             KIRÁLYI KEGYELEM
             

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... Jöjjön el a te országod, legyen meg
a te akaratod, amint a menyben, úgy a földön is... (Mt 6,10)

A délelőtti istentisztelet kedvenc része számomra, amikor együtt
mondjuk el az Úr imádságát. Isten országának jöveteléért fohászkodunk,
és hogy legyen meg az ő akarata itt a földön. Ez különösen nagy
jelentőséggel bír a számomra, kiváltképp mikor több száz ember juttatja
kifejezésre óhaját, hogy Isten uralkodjon életükben. Mikor elmondom ezt
az imát, - amit igyekszek minden nap megtenni, - eszembe jut, hogy
minden nap Isten akarata alá kell rendelnem saját akaratomat. Bár
sokszor küzdelembe kerül, hogy ráhangolódjak Isten akaratára, úgy
vélem, hogy a reggeli csendesség elengedhetetlen, ha az új nap
kihívásaival sikeresen akarok szembe nézni.
Egyenesen bosszant, hogy milyen gyakran kudarcot vallok, mikor Isten
akaratához kívánom igazítani az enyémet. De azt is tudom, hogy Isten
gondoskodik a "mindennapi kenyérről", e kenyérnek pedig része a
megbocsátás és a kísértések között való megerősítés. Minden nap
megtapasztalom, hogy Isten enged újat kezdeni, függetlenül attól,
hányszor esek el. Így míg az Úr imádsága példát mutat, hogyan
imádkozzunk, egyben Isten életembe áramló kegyelmének a csatornájaként
is szolgál.

Imádság: Urunk, szeretnénk, hogy országod uralomra jusson, de gyakran
elmulasztjuk akaratod teljesítését. Köszönjük kegyelmedet és az
újrakezdés lehetőségét. Ámen.

Hibáink dacára Isten kegyelmet ad az újrakezdéshez.
K. Jackson Peevy (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ISTENTISZTELET VEZETŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról