Csendes Percek február 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Feb. 2., Sze, 03:41:02 CET


            2011. február 2. szerda            

Mt 9,18-26.

18 Miközben ezeket mondta nekik Jézus, íme, egy zsinagógai elöljáró
ment hozzá, leborult előtte, és így szólt: "A leányom most halt meg, de
jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog." 19 Jézus felkelt, és követte őt
tanítványaival együtt. 20 És íme, egy tizenkét éve vérfolyásos asszony
hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét, 21 mert ezt
mondta magában: "Ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok." 22
Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: "Bízzál, leányom,
hited megtartott téged." És meggyógyult az asszony abban az órában. 23
Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a fuvolásokat meg a
zajongó sokaságot, 24 így szólt: "Menjetek innen, mert a leányka nem
halt meg, csak alszik." Azok pedig kinevették őt. 25 Amikor aztán
kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az
felébredt. 26 És híre ment ennek az egész vidéken.

              JÉZUS ÉRINTÉSE
              

És egy asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét,
mert ezt mondta magában: "Ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok."
(Mt 9,20-21)

Az öt évem alatt, amit az amerikai hadi tengerészetnél töltöttem,
háromszor voltam egy-egy féléves bevetésen. Valamennyiszer, amikor úton
voltam, fájt a családom hiánya, és vágytam a viszontlátás napja után.
Hetente érkezett feleségemtől levél és fénykép. Néha kikötöttünk egy
városban, ahonnan felhívhattam. Ezek az apró érintkezések örömmé
változtatták bánatomat.
Kapcsolatot vélek felfedezni a tengeren való tartózkodásom és
keresztyénségem között. Vágyunk a Krisztussal való kapcsolatra, de néha
magányosnak, vagy szinte száműzöttnek érezzük magunkat. Pedig nem
vagyunk egyedül. Krisztus sok hozzávezető utat hagyott nyitva.
Feleségemhez hasonlóan Krisztus a Bibliában szerelmes leveleket küld
nekünk, és a teremtettségben csodálatos fényképeket. Isten gyermekeiben
barátokra lelhetünk, és egy vonalat mindig szabadon tart számunkra,
hogy imában hozzá fordulhassunk. Nem kell arra várnunk, hogy a mennybe
jussunk, hogy megérinthessük az Úr ruháját, hogy meggyógyuljunk. Most
is megtehetjük.

Imádság: Drága Úr Jézus, segíts mindennapos kapcsolatot fenntartani
veled. Ámen.

Ha keressük az Urat, megtaláljuk.
Jeff Boyer (ashington, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ OTTHONUKTÓL TÁVOLLÉVŐ KATONÁKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról