Csendes Percek szeptember 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Sze. 23., Cs, 03:41:02 CEST


          2010. szeptember 23. csütörtök          

Zsid 11,29-12,2.

29 Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és
amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. 30 Hit által
omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat hét napon át. 31
Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő,
amikor a kémeket békességgel befogadta. 32 És mit mondjak még? Hiszen
kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról,
Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. 33 Ezek hit által
országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el,
oroszlánok száját tömték be, 34 tűz erejét oltották ki, kard élétől
menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké,
idegenek seregeit futamították meg. 35 Asszonyok feltámadás révén
visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem
fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen
részük. 36 Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták
ki, sőt még bilincseket és börtönt is. 37 Megkövezték, megégették,
szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében
bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, 38 akikre
nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban
és a föld szakadékaiban. 39 És mindezeken, noha hit által elnyerték az
Írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, 40 mert Isten
számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne
nélkülünk jussanak el a teljességre.
1 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz
körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket
megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő
pályát. 2 Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki
az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a
keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.

               HAGYOMÁNY                "Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre
hirdetem hűségedet." (Zsolt 89,1)


Férjemmel egy amerikai őslakos (indián) gyülekezet tagjai vagyunk. Az
istentiszteletekhez hozzátartozik, hogy törzsi dicsőítő énekeket
éneklünk eredeti nyelven. Bár az énekek szövegét ismerjük, nem
mindannyian értjük. Mégis az összetartozás érzése mélyen megérinti a
szívünket és lelkünket éneklés közben. A gyülekezetünk már több mint
száz éves, ezek az énekek pedig még régebbiek. Amikor énekeljük őket az
istentiszteleten, olyan mintha az őseink is velünk énekelnének. 
Évről évre, ahogyan az időseink itt hagynak minket, egyre kevesebb
lehetőségünk van a törzsi nyelveket hallani istentiszteleteinken. És
csak mélyíti a szomorúságunkat, hogy látjuk, egy életformát visznek el
magukkal. De az énekeink összekötnek minket azokkal, akik előttünk
éltek, és a Teremtővel, aki megígérte, hogy újraegyesít minket ott,
ahol minden nemzetnek helye lesz, minden nyelvet szabadon lehet majd
beszélni, és mindenki érteni fogja a másikat. Addig is az énekeink
emlékeztetnek minket, hogy Isten hűséggel hordozta népünket generációk
óta. Reménységben haladunk előre, lépésről lépésre.


Imádság: Istenünk, köszönjük a sokféle embert, akik neked szolgálnak,
különösen azokat, akik rólad tanítanak. Ámen.


A zene ajándék, mellyel dicsőíthetjük Istent. 
Delana Taylor McNac (Oklahoma, USA) 


IMÁDKOZZUNK AZ ŐSLAKOS AMERIKAI GYÜLEKEZETEKÉRT!


Dicsőítő énekek a http://www.cyberhymnal.org és
http://www.oremus.org/hymnal weboldalon találhatók. Az amerikai
őslakosokról szóló további információk a
http://www.ethnicharvest.com/peoples/nativeamer.htm oldalon olvashatók.További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról