Csendes Percek szeptember 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Sze. 21., K, 03:41:02 CEST


           2010. szeptember 21. kedd            

Mt 13,1-15.

1 Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. 2 Nagy
sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az
egész sokaság pedig a parton állt. 3 Aztán sok mindenre tanította őket
példázatokkal: "Íme, kiment a magvető vetni, 4 és vetés közben néhány
mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. 5 Mások
sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak,
mert nem voltak mélyen a földben; 6 de amikor a nap felkelt,
megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 7 Mások
tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. 8
A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit,
a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. 9 Akinek van füle,
hallja!" 10 A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: "Miért
beszélsz nekik példázatokban?" 11 Ő így válaszolt: "Mert nektek
megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak
nem adatott meg. 12 Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik,
akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. 13 Azért beszélek
nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak,
és nem értenek." 14 "Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván
halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! 15 Mert
megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket
behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel
ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."

             MEGÉRINTI A SZÍVET
             

Jézus mondja: "Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen
hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne
halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne
gyógyítsam őket." (Mt 13,15)

35 év kihagyás után újra elkezdtem gitározni. Tinédzser korom óta nem
játszottam, és már el is felejtettem, hogy a gitározás egyik fő
akadálya: a puha ujjak. A gitárosoknak egy réteg bőrkeményedést kell
növeszteniük az ujjhegyeikre, hogy a húrok nyomása ne fájjon.
Most már van az ujjaimon kellő vastagságú érzéketlen bőrréteg, de így,
amikor kezembe veszek egy pénzdarabot, megsimogatom a lányom haját,
vagy megérintem a saját arcomat, a bőrkeményedésen keresztül csak a
tárgyak nyomását érzékelem, a tárgyakat magukat nem.
Ez a megtapasztalás segített, hogy jobban megértsem, mi az, ami
elválaszt engem az Úrtól. A szívem megkeményedett. A Szentlélek a
szívünkön keresztül szól hozzánk. Az Istennel való helyes kapcsolatban
megnyitjuk szívünket a Szent Lélek előtt. Ha ezt megtesszük, nem
leszünk olyan, mint aki hall, de nem ért, lát, mégis vak, érint, de nem
érez.

Imádság: Istenünk, bocsásd meg nekünk, amikor elhanyagoljuk a veled
való kapcsolatunkat. Lágyítsd meg a szívünket, és segíts, hogy tudjuk
érzékelni Szentlelkedet. Ámen.

Az Istennel való szoros kapcsolat megóv attól, hogy megkeményedjen a
szívünk.
Stanley Hurst (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK A MEGKEMÉNYEDETT SZÍVŰ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról