Csendes Percek szeptember 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Sze. 19., V, 03:41:01 CEST


          2010. szeptember 19. vasárnap           

Mt 7,1-23.

Jézus mondja: 1 "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 2 Mert amilyen
ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek,
nektek is olyannal mérnek. 3 Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a
magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? 4 Vagy
hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát!
- mikor a magad szemében ott a gerenda. 5 Képmutató, vedd ki előbb
saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy
kivehesd atyádfia szeméből a szálkát."
6 "Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok
oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd
megfordulva széttépjenek titeket."
7 "Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. 8 Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a
zörgetőnek megnyittatik. 9 Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér
a fia, követ ad neki, 10 vagy ha halat kér, kígyót ad neki? 11 Ha tehát
ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek,
mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik
tőle?"
12 "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti
is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a
próféták."
13 "Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az
út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. 14 Mert
szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen
vannak, akik azt megtalálják."
15 "Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek
hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 16 Gyümölcseikről ismeritek meg
őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? 17
Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz
gyümölcsöt terem. 18 Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem
hozhat jó gyümölcsöt. 19 Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt
kivágják, és tűzre vetik. 20 Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket."
21 "Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem:
URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
22 Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben
prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te
nevedben tettünk-e sok csodát? 23 És akkor kijelentem nekik: Sohasem
ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!"

              A KÉPMUTATÓ
               

"... ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy
dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek: megkapták jutalmukat.
(Mt 6,2)

Szántás közben figyelmetlenségem folytán több esetben is előfordult,
hogy a traktor kijött a barázdából. Hogy ne maradjon szántatlan és
kivágatlan gaz, ki kellett emelni az ekét a földből, hátratolatni, majd
újra indulni a szántással. Ez egész nap folyamán megtörtént néhányszor,
míg úgy gondoltam, nem töltöm az időt a tolatással, inkább úgy hagyom.
Amikor újra láttam, hogy ott bizony virul a gaz, elhallgattattam azzal
a lelkiismeretem, hogy majd a tárcsa kivágja. Ezzel le is tudtam
magamban a dolgot.
Mikor kijött a föld tulajdonosa, kezdte dicsérni a szántást. De ő csak
az útról látta, és arra azért vigyáztam, hogy az út közelében ne
csináljak hibákat.
Ezután szégyenkezve gondoltam arra, hogy Isten mindent lát, még a kis
hibákat is, mert fentről jó rálátása van minden szívre. Így van, amikor
mások szemében jó emberek, netán megtért istenfélők vagyunk, csak hát a
rejtett bűnök is bűnök Isten előtt, és azok ott lapulnak a szívünk
mélyén, mint a kivágatlan gaz. Az ilyen embert nevezi a Biblia
képmutatónak. Óvjon meg bennünket Isten a képmutatók bűnétől.

Imádság: Kérlek, Istenem, szabadíts meg a képmutatás bűnétől, mert
előled elrejteni semmit sem lehet. Ámen.

Isten szereti az igazszívű embert!
Bíró István (Feketegyarmat, Románia)

IMÁDKOZZUNK A MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról