Csendes Percek szeptember 13.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Sze. 13., H, 03:41:02 CEST


           2010. szeptember 13. hétfő           

Lk 4,5-21.

5 Ezután felvitte az ördög Jézust, megmutatta neki egy szempillantás
alatt a földkerekség minden országát, 6 és ezt mondta neki: "Neked adom
mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom,
akinek akarom. 7 Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez." 8 Jézus
így válaszolt neki: "Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és
csak neki szolgálj." 9 Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom
párkányára állította, és ezt mondta neki: "Ha Isten Fia vagy, vesd le
magadat innen, 10 mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy
őrizzenek téged; 11 és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a
kőben." 12 Jézus így válaszolt neki: "Megmondatott: Ne kísértsd az
Urat, a te Istenedet." 13 Amikor az ördög elvégzett minden kísértést,
eltávozott tőle egy időre.
14 Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az
egész környéken. 15 Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.
16 Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement
szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. 17 Odanyújtották
neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és
megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva:
18 "Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot
hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást
hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon
bocsássam a megkínzottakat,
19 és hirdessem az Úr kedves esztendejét."
20 Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és
leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta fügött; 21 ő pedig
szólni kezdett hozzájuk: "Ma teljesedett be ez az írás fületek
hallatára."

          ÖSSZETÖRT SZÍVEK GYÓGYÍTÓJA
           

Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot
hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy meggyógyítsam a
töredelmes szívűeket. (Lk 4,18)

Nemrég olyan helyzetbe kerültem, amely néhány fájdalmas múltbeli
emléket idézett fel bennem. Mégis úgy tűnt, ezek nem fájnak már
annyira, mint akkoriban. A rossz dolgok, melyeket mások okoztak nekem,
valójában csak kis kárt tettek bennem, de akkoriban nagyon lehangoltak.
Mikor feleségemnek meséltem erről, ezt mondtam: "Tudod, már egyáltalán
nem is bánt."
Mire ezt válaszolta: "Igazából soha nem is bántott."
Így feleltem: "Igen, tudom. De most már nem is számít." Ebben a
pillanatban rájöttem, hogy Isten meggyógyította összetört szívemet.
Minden ember egyedinek érzi saját szívének sebeit. Néhányat mélyebben
megszenvedünk, mint a többit, de minden sebünk hat ránk. A seb nem
mindig gyógyul gyorsan. Néha nem hagy heget maga után, máskor úgy
tűnik, a heg sohasem fog eltűnni. Még ha mások azt mondják is, nem
számít, nekünk mégis számít. Ám, ha Krisztushoz fordulunk, minden
helyzetben megtapasztalhatjuk, hogy ő meggyógyítja összetört szívünket.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts minket, hogy túllépjünk a múlton, és
bízzunk benne, hogy meggyógyítod sebeinket. Ámen.

Isten azon van, hogy meggyógyítsa az összetört szíveket.
Mark Beaird (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK EGY ÖSSZETÖRT SZÍVŰ EMBERÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról