Csendes Percek szeptember 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Sze. 4., Szo, 03:41:02 CEST


           2010. szeptember 4. szombat           

1Tim 2,1-6.

1 Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat,
esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2 a királyokért és minden
feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes
istenfélelemben és tisztességben. 3 Ez jó és kedves a mi üdvözítő
Istenünk színe előtt, 4 aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön,
és eljusson az igazság megismerésére. 5 Mert egy az Isten, egy a
közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, 6 aki
váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében.

             KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG
             

Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. (Fil 2,4)

Amikor megkérnek rá, olyan könnyen megígérem az embereknek, hogy
imádkozni fogok értük egy-egy speciális élethelyzetben. Betartani
azonban már nem olyan könnyű az ígéretet. Egyéb gondok és
elfoglaltságok gyakran megakadályozzák ennek a szent elhatározásnak a
megvalósítását, hogy egy másik embert az isteni kegyelem csatornájába
emeljünk. Amikor betartom az ígéretet, én is bekapcsolódom azok
láncolatába, akik másokért mondanak közbenjáró imát. Amikor viszont
elmulasztom az ilyen imát, megfosztom magam a kiváltságtól, hogy olyan
hűséges keresztyének közösségéhez tartozzak, akik betartják szent
vállalásukat.
Annak érdekében, hogy emlékezzem ígéretemre - imádkozni fogok
valakiért, vagy egy bizonyos helyzetért - egy eltörött kis láncdarabot
tartok a zsebemben. Valahányszor belenyúlok a zsebembe, és hozzáérek a
láncszemhez, rögtön csatlakozom imádságban a többi imádkozó
testvéremhez. A másokért és másokkal való közös imádság lehetősége nagy
ajándék, és olyan szent, meghitt bizalmi kapcsolat, melyet nem lehet
utánozni.

Imádság: Istenünk, nyisd meg fülünket azok kiáltásának meghallására,
akiknek segítségedre van szükségük. Emlékeztess, hogy a közbenjáró ima
egy szent feladat. Ámen.

A másokért való ima a szeretet kötelékével fűz össze minket.
John Eyberg (Oklahoma, USA)

IMÁDKOZZUNK NAPONTA MÁSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról