Csendes Percek október 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 23., Szo, 03:41:02 CEST


           2010. október 23. szombat            

Róm 8,35-39.

35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy
szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak
minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 37 De
mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39 sem
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el
minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban.

           REMÉNY MINDEN HELYZETBEN
           

Én az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem
megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm
őt hozzátok. (Jn 16,7)

"Nem akarok meghalni, de nem félek a haláltól" - mondta édesapám az
ápolónak. Apám állapota annyira súlyos volt, hogy nem remélhettük, hogy
még elhagyja a kórházat. Az ápolóval ezt követően folytatott
beszélgetésben szó esett Istvánról, akit miközben megköveztek, az
egekbe nézve látta Krisztus arcát. Pál szavait is idéztük, "Mert nekem
az élet Krisztus, és a meghalás nyereség" (Fil 1,21).
Édesapám nem félt a haláltól, mivel szemeit mennyei otthonára szegezte.
A mennyben már nem kell szembenéznie a betegséggel, aggodalmakkal vagy
könnyekkel. Minden földi nehézsége semmivé lesz.
Az ígéret minden keresztyén számára szól, hogy Isten velünk lesz minden
próba és nehézség idején, még akkor is, amikor a halállal kell
szembenéznünk. Jézus tudta, hogy kereszthalála után tanítványai
elveszettnek és elhagyatottnak érzik majd magukat, ezért elküldte a
Szentlelket, hogy vigasztalja őket. Mi is magunkénak tudhatjuk ezt a
vigasztalást: "mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra,
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2Kor
4,18).

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy megpróbáltatásaink és nehézségeink
között rád emeljük tekintetünket. Ámen.

Isten velünk van minden küzdelemben és változásban.
Wayne Gemeinhardt (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK A HALÁLOS BETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról