Csendes Percek október 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 21., Cs, 03:41:02 CEST


           2010. október 21. csütörtök           

Jer 17,5-8.

5 Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi
erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve!
6 Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön
valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan
földön.
7 De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma.
8 Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig
ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad.
Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

              IGAZI ARANY ÉVEK              Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő
gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig
Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen. (Fil 4,19-20)


Miután nemrégiben nyugdíjaztak, a feleségemmel sokat tanulunk arról,
hogy hogyan osszuk be pénzünket, és hogyan csökkentsük a kiadásainkat.
A szó, amely talán legjobban kifejezi számunkra a nyugdíjazást, az a
kétségbeejtő. 
Kétségbeejtő, ha Istent kihagyjuk a számításból. De hálásak lehetünk,
hogy Isten változatlan marad. Isten hűsége, hogy betöltse a mi
szükségleteinket nem változott azzal, hogy nyugdíjba mentem. Istent nem
korlátozzák a mi limitált forrásaink. Ő több ezer izraelitát tartott
életben a mindennapi mannával. Jézus azt mondta Péternek, hogy az adóra
szánt pénzt egy hal szájából szedje ki (Mt 17,24-27). Jézus vette az öt
kenyeret és a két halat, és több mint 5000 ember jól lakott belőle. 
A mai bibliai rész illusztrációja alapján, ha van lehetőségünk
választani, hogy kiszáradt bokor leszünk a pusztában, vagy víz mellé
ültetett zöldellő fa, akkor választásunk egyértelmű. Isten
hűségességének köszönhetően a nyugdíjazásom áldott, és nem átkozott,
termékeny és nem meddő; virágzó és nem szűkölködő. A "kétségbeejtőt"
Isten hűségessége győzedelmesre változtatja át.


Imádság: Köszönjük Urunk, hogy te hűséges vagy hozzánk életünk minden
körülménye között. Ámen.


Nem a keresetünk a lényeg, hanem Isten gondoskodása. 
Thomas Buice (Florida, USA) 


IMÁDKOZZUNK A NYUGDÍJBA VONULÓKÉRT!


_____________________________

Program ajánlat:


 "A sáfárság öröme"
"Tudta azt, hogy a Bibliában többször van szó a pénzről és anyagiakról,
mint a hitről vagy az imádságról? Hogy lehet ez?
Azért, mert az anyagiakhoz való viszonyulásunk erősen befolyásolja az
Istennel való kapcsolatunkat. Ezért fontos, hogy az anyagiakkal jól
bánjunk, de a sáfárság ennél jóval többet jelent."

"A sáfárság öröme"
címmel a Nap utcai, József utcai és a Wesselényi utcai gyülekezetek
konferenciát rendeznek.
A konferencia helye és ideje:
Budapest VII. Wesselényi u. 53.
2010. november 13, szombaton, 9.30-tól, 17.45-ig
További információk a programról a www.safarsag.org honlapon.További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról