Csendes Percek október 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 19., K, 03:41:03 CEST


            2010. október 19. kedd            

Mt 25,34-40.

Jézus szavai: 34 "Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz:
Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra
elkészített országot. 35 Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és
innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam,
és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam,
és eljöttetek hozzám. 37 Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram,
mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni,
hogy innod adtunk volna? 38 Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk
volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk
betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40 A király így
felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket
akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."

           GONDOSKODNI FOGOK RÓLAD
            

A király így felel majd nekik: Bizony mondom néktek, mikor megtettétek
ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek
meg. (Mt 25,40)

Egyik reggel, miközben igét hirdettem egy a faluban, odajött hozzám egy
idős asszony. Ragyogó nap volt, ám az ő arca komor és szomorú. Láttam
rajta, hogy mondani akar valamit, de nem szólt egy szót sem. Adtam neki
egy kis rizst, mire felragyogott az arca. Olyan gyorsan ette, ahogyan
csak tudta.
"A fiam és családja elhagyott" - mondta habogva. "Két napja nem ettem
semmit, és csak magát kerestem, kérem, segítsen rajtam, máskülönben..."
Nem tudta folytatni, mert hullani kezdtek a könnyei.
Átöleltem sovány vállát és azt mondtam neki: "Ne aggódjon nagymama, én
majd hazaviszem, és gondoskodni fogok magáról." Válaszképpen szemei
felragyogtak, mint éjszakai égen a csillagok. Otthonom menedék lett
számára. Egy év múlva halt meg, és az Úrhoz költözött.
Sokan vannak a világon, akiknek elkeserítő reménytelenséggel kell
szembenézniük. Egy kis szeretettel, érintéssel, mosollyal, kis
együttérzéssel, sok könnyet letörölhetünk arcukról. Isten arra
használhat fel minket, hogy a szomorúságukat örömmé fordítsuk, és
segítsünk másoknak az Isten jelenlétének és szeretetének
bizonyosságával élni és meghalni.

Imádság: Urunk, adj nekünk látó szemeket, szerető szívet, szolgáló
kezeket azok felé, akik szükségben vannak. Ámen.

Az együttérzés Isten népének áldott felelőssége.
S. Rajan (Kerala, India)

IMÁDKOZZUNK AZ ELHAGYATOTTAKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról