Csendes Percek október 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 15., P, 03:41:04 CEST


            2010. október 15. péntek            

Zsolt 42,1-6.

1 A karmesternek: Kórah fiainak tanítókölteménye.
2 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem
hozzád, Istenem!
3 Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el,
hogy megjelenjek Isten előtt?
4 Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt
mondogatják nekem: Hol van a te Istened?
5 Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam,
és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az
ünneplő sokaságot.
6 Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben,
mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!

            A TÉKOZLÓ VISSZATÉRÉSE
            

Az apa ezt mondta szolgáinak: mert ez az én fiam meghalt és
feltámadott, elveszett és megtaláltatott. (Lk 15,24)

Százszor jártam már a templomban, de ez alkalommal valami másképp
történt. Emlékszem, felmentem a lépcsőn, kezet fogtam néhány engem
üdvözlő testvérrel, aztán körülnéztem, hogy hová is üljek. Minden a
legnagyobb rendben volt. De aztán elkezdtem sírni. Ugyanez történt a
következő héten, és az utána való héten is.
Nagyon meglepődtem magamon, hiszen nem sírok gyakran. Mi történt?
Biztos vagyok benne, mindez azért következett be, mert éppen azelőtt
ajánlottam életemet újra az Úrnak, miután sok évig nem vettem komolyan
hitemet.
Sok emberhez hasonlóan, én is hagytam, hogy Krisztusba vetett hitem
hétköznapi, kissé jelentéktelen részévé váljon életemnek. Igen, hittem
Istenben, de nem gondoltam túl sokat rá. Mindig elfoglalt voltam, és
Isten csak egy része volt az életemnek - egy apró része, sajnos.
Könnyeim a hazatérés könnyei voltak - hazatértem Istenhez, aki
elfogadott engem annak ellenére, hogy kapcsolatunkat oly sokáig
elhanyagoltam. Könnyeim a mély felismerés könnyei voltak - hogy az
Istennel való kapcsolat alapvető, központi része annak, aki vagyok, és
akivé Isten teremtett.

Imádság: Drága Atyánk, köszönjük neked, hogy örömmel fogadsz bennünket,
amikor visszatérünk hozzád! Vonj magadhoz közel bennünket! Ámen.

A jó életnek az Istennel való kapcsolat a biztos alapja.
James Davidson (Quebec, Kanada)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELTÁVOLODTAK ISTENTŐL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról