Csendes Percek október 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 12., K, 03:41:02 CEST


            2010. október 12. kedd            

Mk 4,26-29 és 1Kor 3,5-9.

26 Jézus ezt is mondta: "Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember
elvetette a magot a földbe, 27 azután alszik és felkel, éjjel és
nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. 28 Magától terem
a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a
kalászban. 29 Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a
sarlót, mert itt az aratás."
5 Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által
hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.
6 Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. 7
Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja. 8 Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik
majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. 9 Mert mi Isten
munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete
vagytok.

             A MAG NÖVEKEDÉSE
             

Az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a
növekedést adja. (1Kor 3,7)

A földművelésről édesapámtól tanultam, aki gyapottermesztő volt. A
következő évi betakarítás előkészületeit akkor kell megkezdeni, amikor
az ideivel végeznek. Amint a termény elkerül a földekről, a talajt
előkészítik a következő évre, a száraz részek eltávolításával és a
talajnedvesség megőrzésével. Azután minden a legnagyobb odafigyeléssel
történik: a magok válogatása, kiszámolása, a szántás és az ültetés.
Mégis, akármilyen gondos az előkészítés, különböző tényezők mindig
befolyásolhatják a tervet: rovarok, jégverés, kevés vagy sok eső. Még
ha a gazdálkodóknak temérdek munkája fekszik is a termesztésben, nem
késztethetik a magot csírázásra, vagy a növényt fejlődésre. Ezt csak
Isten teheti meg.
Lelki fejlődésünk hasonló ehhez. Ahogy Isten nem ad termést az olyan
gazdának, aki nem vet, és nem gondozza földjét, éppúgy nem terem
életünk gyümölcsöt, ha mi nem tesszük meg, ami rajtunk áll. A mi
részünk, hogy gyakoroljuk magunkat a keresztyén fegyelemben, olvassuk a
Bibliát, imádkozzunk, Istent helyezzük életünk középpontjába és
törődjünk a rászorulókkal. A lelki fejlődés időigényes, és mi nem
gyorsíthatjuk ezt a folyamatot. De hitben jobban növekedhetünk, ha
mindazt megtesszük, ami a mi felelősségünk.

Imádság: Istenünk, taníts használnunk azokat az eszközöket, melyeket
lelki növekedésünkhöz adtál. Ámen.

A lelki fejlődés Isten és közöttünk lévő szövetség eredménye.
M. Ted Haynes (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A GAZDÁLKODÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról