Csendes Percek október 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 5., K, 03:41:02 CEST


            2010. október 5. kedd             

Ézs 43,1-5.

1 De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
2 Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak
el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.
3 Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!
Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted.
4 Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért
embereket adok helyetted, életedért nemzeteket.
5 Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet,
és napnyugatról összegyűjtelek.

               ÉBREDÉSEK
               

Ne félj mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha
vízen kelsz át, én veled vagyok. (Ézs 43,1-2)

Sokszor ébredek úgy, hogy kétségek és félelmek gyötörnek. Az előttem
álló nap megoldandó ügyei, feladatai villannak fel gondolataimban és
hasítanak bele könyörtelenül a még félálomban lévő tudatomba. Miközben
bizonytalan mozdulatokkal keresem a hajnali félhomályban az ébresztőóra
berregését megszüntető "STOP" gombot, másik kezemmel, ugyanazzal a
bizonytalansággal a villanykapcsoló után matatok.
Mihelyt fény borítja be a szobát, első tekintetem az ágyam melletti
feszületre irányul. Közben az éles, sípoló hang is megszűnik, a
sötétséget világosság váltja fel, és a falon függő keresztből áradó
mérhetetlen nyugalom azonnal szétárad lelkemben, percek alatt
megszabadít szorongásaim, aggódásaim nehéz láncaitól, a Szentlélek
vigasztaló, gyöngéd szeretete leveszi vállamról vélt és valós terheim
ólomzsákjait.
Semmi másra nem figyelek, csak a keresztre és a bensőm által küldött
jelekre, hangokra, amelyek azt súgják, Ne félj, bízd az Úrra magad!
Kezeim imára kulcsolom, szemeim megtelnek az öröm könnyeivel és már
boldogan, vágyakozó reménnyel várom a kihívásokat.

Imádság: Istenünk, köszönjük az ébredés, az eszmélés ajándékát.
Köszönjük, hogy reggeli bizonytalanságainkban kegyelmed bizonyosságával
ajándékozol meg. Ámen.

Az ébredés csendje alkalmas az Isten iránti bizalom elfogadására.
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK EGY NEHÉZ NAP ELÉ NÉZŐ FELEBARÁTUNKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról