Csendes Percek október 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 3., V, 03:41:01 CEST


           2010. október 3. vasárnap            

1Sám 25,23-31

23 Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamárról,
arcra esett Dávid előtt, és a földre borult. 24 Lábához esett, és ezt
mondta: Uram, én vagyok a bűnös, mégis hadd szóljon hozzád
szolgálóleányod, és te hallgasd meg szolgálóleányod szavát! 25 Kérlek,
uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megátalkodott emberrel, mert olyan ő,
amilyen a neve. Bolond a neve, és bolondságot csinál. A te
szolgálóleányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél.
26 Most pedig, uram, az élő ÚRra és a te életedre mondom, hogy az ÚR
az, aki visszatartott téged a vérontástól és attól, hogy magad segíts
magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre
törnek, uram! 27 Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgálóleányod hozott
neked, uram, adják a legényeknek, akik az én urammal járnak együtt! 28
Bocsásd meg azért szolgálód hibáját, mert a te házadat, uram,
bizonyosan maradandóvá teszi az ÚR, hiszen az ÚR harcait harcolod,
uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. 29 És ha akad, aki
üldöz, és az életedre tör, az életed, uram, akkor is az élők csomójába
lesz kötve Istenednél, az ÚRnál. Ellenségeid életét pedig parittyája
közepéből hajítja el! 30 Ha majd az ÚR véghez viszi az én urammal
mindazt a jót, amit megígért, és Izráel fejedelmévé tesz meg téged, 31
akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, uram, a
lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél
magadon, uram! És ha majd az ÚR jót tesz veled, uram, ne feledkezz meg
szolgálódról!

           ISTEN RUHÁJÁNAK HAJTÁSÁBAN
           

Azt mondta Abigail Dávidnak: "És ha akad, aki üldöz, és az életedre
tör, az életed, uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél,
az Úrnál." (1Sám 25,29)

Chittagongban, Bangladesben voltam, épp a föld másik részén, mint ahol
gyermekkoromat töltöttem. Várakoztam, míg egy öreg bácsi kioldotta a
csomót a köpenye derékkötőjén. Eszembe jutott, amikor kicsi koromban
édesanyám pár pénzérmét csomózott a zsebkendőm sarkába, hogy el ne
veszítsem a pénzt. A bácsi görcsös ujjai addig dolgoztak, míg a csomó
nem engedett. Egy kis zsákban ott lapultak a kincsei: néhány érme, egy
kis doboz gyufa, és két öreg, rozsdás kulcs.
Az ókori Palesztinában a ruha hajtását hasonlóan használták. A fent
idézett vers, amikor Abigail megáldja Dávidot, ugyanezzel a szép képpel
festi le Isten gondoskodását. A bangladesi bácsi is segített megérteni,
hogy mit akart Abigail mondani, és mit jelentett ez Dávid számára. "Az
életed akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél, az Úrnál".
Mi is Isten kincsei vagyunk, akikkel ő törődik, akiket közel von
magához, mintha ruhájának hajtásában lennénk.

Imádság: Urunk, köszönjük gondoskodásodat. Segíts megértenünk, hogy
milyen értékesek vagyunk számodra. Ámen.

Én is Isten egyik kincse vagyok.
William D. Barrick (Chittagong, Banglades)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI NEM TUDJA, MILYEN ÉRTÉKES!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról