Csendes Percek május 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Május. 17., H, 03:41:02 CEST


            2010. május 17. hétfő             

Jn 14,1-7.

Jézus mondja: 1 "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem. 2 Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így
volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a
számotokra? 3 És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét
eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott
legyetek ti is. 4 Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." 5 Tamás
erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk
akkor az utat?" 6 Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és
az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. 7 Ha ismernétek
engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és
látjátok őt."

               A MENNYBEN
               

Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust
is várjuk üdvözítőül. (Fil 3,20)

Andy rákdiagnózisa mindössze 10 hónappal ezelőtt sokkoló volt. Most
rémisztően csendben feküdt, alig volt képes mozdulni vagy beszélni. Már
csak órái voltak a hasnyálmirigyrákkal folytatott kemény küzdelem
végéig.
Ahogy beszélgettünk, szavaink a hit és az örök élet felé kanyarodtak.
Andy lágy, halk hangja határozottá vált, amint ezt mondta: "Hitemet
Jézus Krisztusba, Megváltómba vetettem."
Álltam az ágya mellett, és könnyek szöktek a szemembe. Megemelte
reszkető kezét, megszorítottam: "Mindannyian nagyon szeretünk, és
találkozunk a mennyországban."
Teljes bizodalmunkat Isten ígéretébe vethetjük. A mennyben örök békében
és örömben, őt dicsőítve fogunk élni.
Mivel Jézus biztosított erről, nem félek a haláltól. Bizonyosságom van,
hogy Isten megadja az erőt, hogy átlépjek e világ sötétségéből Krisztus
ragyogó jelenlétébe.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy elküldted Fiadat, hogy utat mutasson
hozzád. Hadd dicsőítsünk ezen a világon - bízva abban, hogy átkísérsz
az örökkévalóságba: "Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a
te országod. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És
bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk
vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe." Ámen. (Lk 11,2-4)

Isten ígérete a feltámadásról erősebb, mint a halál ténye.
Fred Borchelt (Massachusetts, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÖRÖK ÉLET ÍGÉRETÉNEK ELFOGADÁSÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról