Csendes Percek május 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Május. 16., V, 03:41:01 CEST


            2010. május 16. vasárnap            

Lk 22,31-34.54-62.

31 "Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint
a búzát, 32 de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited:
azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." 33 Ő erre így válaszolt:
"Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!" 34
Jézus azonban ezt felelte: "Mondom neked Péter: nem szólal meg a kakas
ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem."
54 Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába.
Péter pedig távolról követte. 55 Mikor az udvar közepén tüzet raktak,
és körülülték, Péter is leült közéjük. 56 Amint ott ült a tűz
világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt: "Ez
is vele volt." 57 Ő azonban letagadta, ezt mondva: "Asszony, nem
ismerem őt!" 58 Röviddel ezután más látta meg, és rászólt: "Te is
közülük való vagy!" De Péter így válaszolt: "Ember, nem vagyok!" 59
Körülbelül egy óra múlva másvalaki is bizonygatta: "De bizony, ez is
vele volt, hiszen ő is Galileából való." 60 Péter azonban ismét
tagadta: "Ember, nem tudom, mit beszélsz." Még beszélt, amikor hirtelen
megszólalt a kakas. 61 Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre.
Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki:
"Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem." 62 Aztán
kiment, és keserves sírásra fakadt.

              NEHÉZ DÖNTÉS
              

Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy
irgalmaddal!... Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig
előttem van. (Zsolt 51,3.5)

Péter apostol bizonyára gyakran azt kívánta, bárcsak ne nyitotta volna
ki a száját, és odébbállt, vagy másképpen viselkedett volna. Jézus
előre figyelmeztette Pétert a tagadásokra. Ő figyelmeztet bennünket is.
De nem mindig figyelünk oda.
Elég régóta élek már ahhoz, hogy sok megbánni valóm legyen. Köztük
szavak - általában harsány kritikák -, melyek jó szándékom ellenére
sohasem segítettek senkinek.
Néhány éve megsértettem valakit, akivel együtt szolgáltam. Csak
nemrégiben tettük meg az első lépést a kibékülés felé. Örülök, hogy
megtettük. Nem volt könnyű számomra, és bizonyára neki sem. De
biztosított róla, hogy nincs benne semmi gyűlölet. Felbecsülhetetlen
értéke van az ilyen megbocsátásnak. Mindketten fölismertük, hogy a
múltat nem tudjuk megváltoztatni. Ehelyett úgy döntöttünk, hogy előre
nézünk.
Ez nem könnyű, mert, mint Péter, emlékszünk, mit tettünk. Nehéz
felejteni és megbocsátani - néha leginkább magunknak.
Ha a megtörténteken nem is, jelenlegi viselkedésünkön tudunk
változtatni. Gondolkozhatunk, mielőtt beszélnénk, kereshetjük a
megbántottak bocsánatát. És megbocsáthatunk magunknak. Ezek nem
egyszerű, de szükséges döntések.

Imádság: Istenünk, segíts megbocsátani magunknak, ahogy másoknak
megbocsátunk. Ámen.

A megbánás bizonyítéka a másként viselkedés.
Jeff Adams (Arizona, USA)

IMÁDKOZZUNK MEGBOCSÁTÓ LÉLEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról