Csendes Percek május 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Május. 14., P, 03:41:02 CEST


            2010. május 14. péntek            

Róm 12,3-8.

3 A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek:
ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra
igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit
mértéke szerint. 4 Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem
minden tagnak ugyanaz a feladata, 5 úgy sokan egy test vagyunk a
Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. 6 Mert a nekünk adatott
kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is:
ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, 7 ha
valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban
munkálkodjunk: a tanító a tanításban, 8 a buzdító a buzdításban, az
adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig
jókedvvel.

             EGYÜTT NÖVEKEDNI
             

De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét
kinek-kinek ajándékát, amint akarja. (1Kor 12,11)

Kétségeim voltak, elfogadjam-e a meghívást a férfi bibliatanulmányozó
csoportba. Naptáram tele volt. Ráadásul a férfiak felét sem ismertem a
társaságban. Indokaim a távolságtartásra jogosnak és ésszerűnek tűntek.
Először kellemetlennek éreztem, hogy őszintén és személyesen megnyíljak
a beszélgetésben. Sebezhetőnek éreztem magam, és hiányzott az
önbizalmam. Útközben az járt a fejemben, vajon tényleg ott-e a helyem.
Utána pedig arra gondoltam, a problémáknak csak a felszínét érintettük,
nem ástunk mélyre.
Ahogy az összejövetelek folytatódtak, észrevettem, hogy már várom a
találkozást. Éreztem, Isten arra ösztökél, hogy változtassak a
nézőpontomon. Ahogy figyeltem a többiek beszélgetését hitük
kihívásairól, megértőbb lettem, jobban odafigyeltem tapasztalataikra.
Rájöttem, hogy rajtam is múlik, hogy megosztom-e tapasztalataimat, hogy
ezzel mások megértsenek, bátorítsanak, szeressenek.
A társaság minden tagja más-más szempontot vitt a beszélgetésekbe; a
csoport nem is lehetett volna változatosabb. Ám Isten közös alapot
jelentett barátságunk, bizalmunk és lelki növekedésünk számára.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy új helyzetekbe és kapcsolatokba
irányítasz minket, hogy növekedjünk a hitben. Segíts bízni egymásban,
bátorítani egymást. Ámen.

A közösségben megélt hitbeli növekedés Isten tervének része.
Bruce W. Bunce (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A BIBLIATANULMÁNYOZÓ CSOPORTOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról