Csendes Percek május 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Május. 8., Szo, 03:41:02 CEST


            2010. május 8. szombat            

Mk 12,41-44.

41 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan
dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, 42
egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz
egy krajcárt. 43 Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik:
"Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél
többet dobott a perselybe. 44 Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő
azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész
vagyonát."

            ÖZVEGYASSZONY ADOMÁNYA
            

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. (Mt 5,3)

A gyülekezetünk adomány-felajánló formanyomtatványát elpostázták
számomra, és már egy hete az előszoba asztalán feküdt. Látva a
borítékot minden nap eszembe jutott az összes befizetendő csekkem, és
az az ellentmondás, amelyet a gyülekezet szolgálataira való adakozás
szükségessége miatt éreztem.
Az egyik reggel a szegény özvegyasszonyról szóló történetet olvastam,
aki szegénysége ellenére bőkezűen adakozott, mindenét odaadva, abban a
hitben, hogy Isten majd gondoskodik róla. Jézus ezt az adakozást többre
tartotta, mint a gazdagok adományát, akik a fölöslegükből adtak.
Mindannyian a magunk lelki szegénységével jövünk Isten elé. Semmink
sincs, amit felajánlhatnánk viszonzásul Isten ajándékáért, csak
magunkat adhatjuk oda szolgaként, akaratának cselekvésére. Ő elfogad
minket, és elvezet az élet teljességére. Miközben a gyülekezetem
támogatása fontos része keresztyén felelősségemnek, Isten akarata, hogy
ne csupán kötelességből, hanem szívből adakozzak. Lelki szegénységem
felismerése hálásabbá tett, és megnyitotta szívemet egyházam munkájának
és a szükségben lévőknek a támogatására.

Imádság: Szerető Istenünk, fogadj el minket lelki szegénységünkben, és
segíts, hogy teljes szívből szeressünk és szolgáljunk téged. Ámen.

Hogyan használhatom hűségesen Istentől kapott ajándékaimat?
Michael Albanese (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ADOMÁNYOK BÖLCS FELHASZNÁLÁSÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról