Csendes Percek március 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 30., K, 03:41:01 CEST


            2010. március 30. kedd            

Jn 3,1-8.

1 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik
vezető embere. 2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá:
"Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes
megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az
Isten." 3 Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki
nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." 4 Nikodémus
ezt kérdezte tőle: "Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet
anyja méhébe és megszülethetik ismét?" 5 Jézus így felelt: "Bizony,
bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem
mehet be az Isten országába. 6 Ami testtől született, test az, és ami
Lélektől született, lélek az. 7 Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked:
Újonnan kell születnetek. 8 A szél arra fúj, amerre akar; hallod a
zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki
a Lélektől született."

             A NAGYSZERŰ CSODA
             

Újonnan kell születnetek. (Jn 3,7)

17 évesen egy bentlakós missziós iskolába jártam. Bibliatanulmányozás
és keresztyén tanítás töltötte be a levegőt, és maga a légkör is
keresztyén volt. De az életem üres volt. Hirtelen arra eszméltem, hogy
összeütközésbe kerültem önmagammal. Kérdéseket tettem fel: Ki vagyok
én? Miért élek? Hogyan kell kezelnem a felmerülő gondolataimat és az
ijesztő helyzeteket magam körül? Hol van a dilemma megoldása?
Az Úr csodás kegyelmének köszönhetően megoldás érkezett zavart
lelkembe. A nagyhét utolsó estéjén egy filmet néztünk Jézus
szenvedéséről, amelyen gonosz emberek igyekeztek Jézust megölni. Végül
Jézust, az ártatlant kegyetlenül odaszögezték a keresztre. Olyan volt,
mintha a gyötrő fájdalmak közepette Jézus a szemembe nézve kérdezte
volna: "Ha ennyit tettem érted, te mit teszel válaszként?"
Gyorsan válaszoltam: az oltárhoz mentem, és átadtam magam Megváltómnak.
Krisztus megújította és megelevenítette a szívemet. Ez volt a
legnagyobb és legnagyszerűbb csoda, ami valaha is történt velem.

Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy új életet leheltél belénk, amely
átváltoztat bennünket. Ámen.

Megtapasztaltam már a csodát, hogy Isten az életembe költözött?
Zaina Renner (Nyugati Tartomány, Sierra Leone)

IMÁDKOZZUNK NAGYHÉTEN A SZENVEDÉSTÖRTÉNET HATÁSÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról