Csendes Percek március 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 29., H, 03:41:02 CEST


            2010. március 29. hétfő            

Mk 14,3-9.

3 Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz
telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet
volt egy alabástrom tartóban: ezt az alabástrom tartót feltörte, és
ráöntötte a kenetet Jézus fejére. 4 Egyesek bosszankodtak magukban:
"Mire való a kenetnek ez a pazarlása? 5 Hiszen el lehetett volna ezt
adni több, mint háromszáz dénárért, és a pénzt a szegényeknek
szétosztani." És megharagudtak az asszonyra, 6 de Jézus ezt mondta:
"Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, 7 mert a
szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek
velük, én azonban nem leszek mindig veletek. 8 Megtette, ami tőle telt:
előre megkente a testemet a temetésre. 9 Bizony, mondom néktek, hogy az
egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot; amit ez az asszony
tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére."

             NAGYLELKŰEN ADNI
             

Bizony mondom néktek, hogy az egész világon, bárhol hirdetik majd az
evangéliumot; amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő
emlékezetére. (Mk 14,9)

Mielőtt húsvéthoz érünk, ne felejtsünk el megállni egy kicsit
Bethániában, a leprás Simon házában. Miközben a vendégek gyülekeztek,
jött egy asszony, összetört egy tégelyt, és megkente Jézust egy drága
kenettel. Páran felháborodtak a pazarló cselekedetén, és azt
javasolták, hogy el lehetett volna adni, és abból a szegényeken
segíteni.
Jézus prédikált a szegények javára való bőkezű adakozásról. De most
megvédte az asszonyt, hiszen jó szolgálatot tett neki, hogy felkente
testét a temetésére, és erre emlékezni fognak.
Ez az asszony hozzánk hasonlóan felismerte, hogy Jézus valóban a
Krisztus. A legjobbat hozta elő, amije volt, hogy kifejezze imádatát és
tiszteletét Jézus, a Messiás iránt. Jézus válasza nem csökkenti
felelősségünket a szegények segítésére. Csupán elismeri az asszony
cselekedetét, és elfogadja nagylelkű ajándékát. Korábban egy másik
bőkezű asszonyról szólt, az özvegyasszonyról, aki önfeláldozóan adta
oda csekély érméit (Mk 12,41-44). Semmi sem túl jó Istennek, és semmi
sem túl kevés, amit áldozattal és bőkezűen adunk. Jézus azt akarja,
hogy adakozzunk bőkezűen abból, ami rendelkezésünkre áll Isten és a
körülöttünk lévők szolgálatára.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy bízzunk bőkezűségedben, és mi is ezzel
a lélekkel adhassunk másoknak. Ámen.

Hogyan adhatok ma bőkezűen?
Thomas H. Campbell (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK NAGYLELKŰSÉGÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról