Csendes Percek március 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 28., V, 03:41:01 CEST


           2010. március 28. vasárnap           

Mk 15,15-37.

15 Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon
bocsátotta nekik Barabbást; Jézust pedig miután megostoroztatta,
kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék.
16 A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és
összehívták az egész csapatot. 17 Felöltöztették bíborba, tövisből font
koronát tettek a fejére, 18 és elkezdték köszönteni: "Üdvözlégy, zsidók
királya!" 19 Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással
hódoltak előtte.
20 Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját
ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. 21 Kényszerítettek egy
arra menő embert, cirénei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki a
mezőről jött, hogy vigye a keresztet. 22 Elvitték őt a Golgota nevű
helyre, ami ezt jelenti: Koponya-hely, 23 és mirhás bort adtak neki; de
ő nem fogadta el. 24 Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a
ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 25 Kilenc óra volt, amikor
megfeszítették. 26 Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról,
amely így szólt: A ZSIDÓK KIRÁLYA. 27 Vele együtt feszítettek keresztre
két rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. 28 (És így
teljesedett be az Írás, amely ezt mondja: "És bűnösök közé
számlálták.") 29 Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt
mondták: "Nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap
alatt, 30 mentsd meg magadat, szállj le a keresztről!" 31 Hasonlóan
csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így
szóltak: "Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. 32 A
Krisztus, az Izráel királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk, és
higgyünk." Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve.
33 Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három
óráig. 34 Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: "Elói, elói, lámá
sabaktáni!" - ami ezt jelenti: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál
el engem?" 35 Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így
szóltak: "Nézd, Illést hívja." 36 Valaki elfutott, megtöltött egy
szivacsot ecettel, nádszálra tűzte, inni adott neki, és így szólt:
"Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye?" 37 Jézus azonban hangosan
felkiáltva kilehelte lelkét.

            NINCSENEK KÖNNYŰ UTAK
            

Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is
láthatóvá legyen testünkben. (2Kor 4,10)

Elérkezett virágvasárnap. A böjt időszaka alatt rendszeresen olvastam
az aktuális igéket, de most nem akarom ismét átélni a tömeg
kiáltozását: "Feszítsd meg!"; a borzalmas keresztutat és Jézus halálát.
Ez a hét túl nehéz. Szeretném kihagyni az árulás és fájdalom
történetét, és rögtön a húsvétot ünnepelni.
De ez nem így megy. Egyszer Alaszkában egy természetvédő segített
megérteni, hogy miért. A madarak, a szél és a víz a magokat és
tápanyagot kietlen, fagyos sziklára szórják. Még ha kis üregei is
vannak a sziklának, megtartja, amit odaszórtak, és egy új élet
bontakozik ki. Eleinte kicsi, majd közepes élet sarjad, végül fa lesz
belőle. Ha a fa túl korán jelenik meg, hiányozni fog számára a
túléléséhez szükséges táperő, és elpusztul.
Az általam tapasztalt nagyhét hasonlít ahhoz, mint amikor a szikla új
életet fogad be. Talán csak meg kell nyílnunk, hogy befogadjuk, amit a
nagyhét tanít nekünk. Aztán ezek az apró kezdemények mélyebb megértést
hoznak magukkal, amint kibontakoznak a hét eseményei. Ha
virágvasárnapról rögtön húsvétra ugranánk, akkor talán nem válhatnánk
az új életet fenntartó talajjá. Bárcsak lenne egy könnyebb út a
húsvéthoz, de nincs. Így tehát hangozzanak a nagyhét eseményei idén is,
és nyíljunk meg, hogy azok gyökeret verhessenek bennünk!

Imádság: Istenünk, segíts magunkba szívni a nehéz időszakok táplálékát
is, hogy tovább növekedhessünk benned. Ámen.

A nagyhét mely története a legnagyobb kihívás számomra?
Debra K. Farrington (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A NAGYHETI BIBLIAOLVASÁS ÁLDÁSAIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról