Csendes Percek március 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 27., Szo, 03:41:02 CET


           2010. március 27. szombat            

1Jn 4,7-14.

7 Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki
szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; 8 aki pedig nem
szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. 9 Abban
nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte
el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 10 Ez a szeretet, és nem az,
ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és
elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. 11 Szeretteim, ha így
szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük
egymást. 12 Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten
lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. 13 Abból
tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott
nekünk. 14 És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya
elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.

            JÉZUS NAGYON KÖZEL VAN
            

Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad és ő is abban.
(1Jn 3,24)

A legutóbbi nagypénteken abban az örömben volt részem, hogy láttam Neil
fiunkat Jézus szerepét játszani a Passióban, amelyet a szülővárosa
utcáin játszottak. Ezt az eseményt 18 hónapnyi készülődés és próba
előzte meg. A húsvét történetét több mint háromezer néző előtt mutatták
be.
Ami leginkább megérintett, az Neil másnapi megjegyzése volt. Azzal jött
haza a vásárlásból, hogy amíg odavolt, találkozott néhány szomszéddal.
A szomszédjuk kisgyereke, amint Neilt meglátta, mindenkinek büszkén azt
kiáltotta, hogy "Jézus mellett lakik".
A gyermek megjegyzése mindenkit megmosolyogtatott, de engem el is
gondolkodtatott. Vajon az ismerőseim mondanák-e rólam, hogy "közel
lakom Jézushoz"? Életem minden területén megmutatkozik ő bennem?
Eszembe jut-e naponta köszönetet mondani, amiért velem van? A szavaimat
és cselekedeteimet az iránta való engedelmesség vezeti? Jézus valóban
közel lakik mindazokhoz, akik szeretik, és életükbe fogadják őt.

Imádság: Drága Atyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztus és a Szentlélek
által mindig közel vagy hozzám. Ámen.

Az életem megmutatja-e másoknak, hogy Jézus bennem lakik?
Janet George (Cheshire, Anglia)

IMÁDKOZZUNK A TEMPLOMOKBAN SZEREPLŐ GYERMEKEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról