Csendes Percek március 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 26., P, 03:41:02 CET


            2010. március 26. péntek            

Mk 4,35-41.

35 Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: "Menjünk át
a túlsó partra." 36 Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal
vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a
nyomában. 37 Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a
hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. 38 Ő pedig a hajó hátsó
részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így
szóltak hozzá: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" 39 Ő pedig
felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass
el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. 40 Akkor
ezt mondta nekik: "Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?" 41 Nagy
félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél
is, a tenger is engedelmeskedik neki?"

             MESTER, MENTS MEG!
             

A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb
az Úr a magasságban. (Zsolt 93,4)

A tanítványok segítségért kiáltottak a heves vihar között, olvassuk Mt
8,23-27-ben. Miután Jézus lecsendesítette a vihart, csodálkoztak, hogy
a szelek és hullámok engednek neki. A Jézus személyével kapcsolatos
téves elképzelésük okozhatta a rémületüket. Még mindig azt hitték, hogy
Jézus tanító, esetleg próféta, de nem ismerték fel benne a testet
öltött Istent.
Évekkel ezelőtt én is viharba kerültem, házassági válsággal küszködtem.
Ismételten kértem Istent, hogy változtassa meg a körülményeimet. A
helyzetem kiszámíthatatlansága rémisztett. Meg akartam szüntetni a
családi konfliktust. A szívem imádsága ez volt: "Uram, ments meg
engem!" Ahelyett, hogy azonnali szabadulást adott volna, Isten
megerősített, hogy reggel kikeljek az ágyból és bölcsességet adott, így
meg tudtam válaszolni a gyerekeim kérdéseit, és türelemmel ruházott
fel, így elkerülhettem a hirtelen döntéseket. Isten megbocsátást is
adott, mivel megbántottsággal és haraggal küszködtem.
Ahogy az Istenbe vetett bizalmam nő, ezzel együtt csökken bennem a
félelem. Végül a körülményeim okozta hullámok is kezdtek csendesedni.
Jézus tanítványai félelemből válaszoltak, mivel nem igazán értették,
hogy ki ő. Én sem értem. Most már azonban jobban ismerem Krisztust, és
jobban bízom benne.

Imádság: Atyánk, amikor viharok pusztítják életünket, taníts, hogy
bízzunk korlátlan hatalmadban. Ámen.

Bízzunk Krisztusban, aki együtt ül velünk a csónakban.
Denise Loock (New Jersey, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK HÁZASSÁGA VÁLSÁGBAN VAN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról