Csendes Percek március 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 25., Cs, 03:41:03 CET


           2010. március 25. csütörtök           

Lk 1,26-55.

26 A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea
egyik városába, Názáretbe, 27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó
férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve.
28 Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott,
az Úr veled van!" 29 Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és
fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. 30 Az angyal ezt mondta
neki:
"Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.
32 Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki
adja atyjának, Dávidnak a trónját,
33 ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz
vége."
34 Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit
nem ismerek?" 35 Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll
reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is
Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 36 Íme, a te rokonod, Erzsébet is
fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit
meddőnek mondanak, 37 mert az Istennek semmi sem lehetetlen." 38 Ekkor
így szólt Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te
beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal.
39 Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre,
Júda egyik városába. 40 Bement Zakariás házába, és köszöntötte
Erzsébetet. 41 Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését,
megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, 42 és
hangos szóval kiáltotta: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott
a te méhed gyümölcse! 43 Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja
jön el énhozzám? 44 Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját,
ujjongva mozdult meg a magzat méhemben. 45 Boldog, aki hitt, mert
beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."
46 Mária pedig ezt mondta: "Magasztalja lelkem az Urat,
47 és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,
48 mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme,
mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,
49 mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,
50 irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.
51 Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük
szándékában felfuvalkodottakat.
52 Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.
53 Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.
54 Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,
55 amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának
mindörökké."

              ZARÁNDOKUTUNK
              

Istennek semmi sem lehetetlen. (Lk 1,37)

Az angyali üdvözletben Gábriel angyal elmondja Máriának, hogy ő lesz
Jézus anyja. Vannak egyházak, ahol ezt megünneplik március 25-én, ami
általában böjti időszakra esik. Az idén mindössze nyolc nappal van
nagypéntek előtt, ami a keresztyén naptár legszentebb ünnepe.
Régen úgy gondoltam, téves időzítés egy örömteli esemény az áldozat és
bűnbánat időszakában. Ma már örülök ennek. Nagyböjt arra emlékeztet
minket, hogy mint tanítványok, Jézus követésének útján haladunk. Mária
története pedig elmondja, mi várhat ránk ezen az úton.
Mária megértette, hogy Gábriel bejelentése csak az út kezdete volt, de
odaszánása legyőzte a félelmét. Néhány verssel később már forradalmi
üzenetének szavait olvashatjuk. Egy egyszerű családból származó lány,
egy idegen hatalom által megszállt területen, azt az Istent dicsőíti,
aki szétszórja a felfuvalkodottakat, ledönti a hatalmasokat, és enni ad
az éhezőnek.
Azzal, hogy Mária igent mondott Istennek, örökre megváltozott az élete.
A mi életünkben is megváltozhat minden, ha vállaljuk, hogy Isten útján
járunk: a kapcsolataink, és akár az életvezetésünk is. Ez kényelmetlen
vagy akár ijesztő is lehet! De tökéletesen megbízhatunk abban, aki
vezet minket.

Imádság: Istenünk, emlékeztess minket arra, hogy te mindig velünk vagy,
ha Krisztus követésében járunk. Ámen.

A hit egy zarándokút, nem végállomás.
Jim Melchiorre (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK ISTEN SZERINTI ÉLETVEZETÉSÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról