Csendes Percek március 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 21., V, 03:41:01 CET


           2010. március 21. vasárnap           

Jn 17,6-26.

Jézus imádsága: 6 "Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket
nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők
megtartották a te igédet. 7 Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál,
tetőled van; 8 mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam
nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled
jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. 9 Én őértük könyörgök:
nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a
tieid, 10 és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém,
és megdicsőíttetem őbennük. 11 Többé nem vagyok a világban, de ők a
világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket
a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! 12
Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem
adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a
kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. 13 Most pedig hozzád megyek,
és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük.
14 Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból
valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. 15 Nem azt kérem, hogy
vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. 16 Nem
a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. 17 Szenteld
meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. 18 Ahogyan engem elküldtél a
világba, én is elküldtem őket a világba: 19 én őértük odaszentelem
magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal." 20 "De nem értük
könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek
énbennem; 21 hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám,
énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a
világ, hogy te küldtél el engem. 22 Én azt a dicsőséget, amelyet nekem
adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 23 én
őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy
felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket,
ahogyan engem szerettél." 24 "Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem
adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én
dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ
kezdete előtt. 25 Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én
megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. 26 És
megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az
a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük."

           JÉZUS IMÁDKOZOTT ÉRTÜNK
            

Jézus így imádkozott: "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból,
hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól." (Jn 17,15)

Jól ismerem a húsvéti történetet. Sokszor elolvastam az evangéliumok
beszámolóit arról, hogy Jézus szeretett minket, szenvedett és meghalt
értünk, majd feltámadt, hogy helyet készítsen nekünk az Atyánál. Az
idén azonban olvasás közben újabb csodálatos áldást fedeztem fel: Jézus
imádkozott értünk. A húsvéti történet közepén, Lk 22,32-ben a Biblia
elmondja, hogy Jézus imádkozott Simon Péterért: "könyörögtem érted,
hogy el ne fogyatkozzék a hited." A Jn 17 pedig leírja, hogyan
imádkozott Jézus azért, hogy a tanítványai és a hívő keresztyének egyek
lehessenek Isten szerető családjában.
Sose gondoltam ezelőtt arra, hogy Jézus imádkozott értünk. Tudtam, hogy
imádkozott az ellenségeiért, hogy Isten bocsásson meg nekik, és tudtam,
hogy imádkozott a tanítványaiért. Most viszont alázatos szívvel
gondolok arra, hogy Jézus értem is imádkozott, hogy erős maradjak a
hitben. Jézus Krisztus, a mi közbenjárónk, imádkozik értünk, hogy bölcs
döntéseket hozzunk. Nem csak életét adta azért, hogy a bűneink
megbocsáttassanak, de imádkozott is értünk, hogy ellen tudjunk állni a
bűnre hívogató csábításnak. Mi, akik Krisztust követjük, valóban
áldottak vagyunk.

Imádság: Úr Jézus, köszönjük neked a szeretetedet és az imádságaidat,
és hogy életedet adtad a bűneinkért. Ámen.

Az idén olvassuk más szemmel a húsvéti történetet.
Deanna Himelick (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK A HÚSVÉTI TÖRTÉNET MAI HATÁSÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról