Csendes Percek március 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 14., V, 03:41:01 CET


           2010. március 14. vasárnap           

Jn 11,17-27.

17 Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban
van. 18 Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, 19
ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy
vigasztalják őket testvérük miatt. 20 Márta, amint meghallotta, hogy
Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. 21 Márta ekkor így
szólt Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a
testvérem. 22 De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől,
megadja neked az Isten." 23 Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a
testvéred!" 24 Márta így válaszolt: "Tudom, hogy feltámad a
feltámadáskor, az utolsó napon." 25 Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 26
és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" 27
Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az
Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba."

              AZ ÉLET URA
               

Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg
soha. Hiszed-e ezt?" (Jn 11,25-26)

Elmentem apám sírjához. Ahogy ott álltam, végignéztem a keskeny úton,
ahol egy nyitott sír várt valakire. A látvány elrettentett. Ráébredtem,
hogy a sír engem is vár. A félelmet azonban Isten békessége váltotta
fel, amikor a nyitott sírt Jézus nyitott sírkamrájaként láttam.
Krisztus feltámadt, s mi vele együtt feltámadunk.
Halálfélelem helyett várakozással tekinthetünk a feltámadás és a
Krisztusban való örök élet felé. Jézus legyőzte a halált, ennek
bizonyítéka az üres sír. Egy új, nyitott sírtól való félelem teljesen
normális emberi reakció. A hívő emberek azonban nem a romlandó testbe
vetik bizodalmukat! Bizodalmunk Istenben van, aki örök lakóhelyet
készített számunkra. Ahogy a mai ige mondja, ennek az életnek a vége az
első lépés arra a helyre, ahol Isten vár ránk.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy rád tekintsünk, s ne erre a világra;
hogy ne féljünk a haláltól, hanem bízzunk abban a munkában, melyet
Jézus a kereszten elvégzett. Hadd lássuk a nyitott sírt, s az ő
feltámadását, tudva, hogy mivel Jézus legyőzte a halált, biztonságban
vagyunk. Köszönjük, hogy elveszed félelmeinket, és békességet adsz.
Ámen.

A hívőt egy nyitott sír a feltámadásra emlékeztetheti.
John C. Holman (Minnesota, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK FÉLNEK A HALÁLTÓL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról