Csendes Percek március 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 12., P, 03:41:02 CET


            2010. március 12. péntek            

Lk 10,25-37.

25 Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt
kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 26 Ő
pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?"
27 Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és
felebarátodat, mint magadat." 28 Jézus ezt mondta neki: "Helyesen
feleltél: tedd ezt, és élni fogsz." 29 Ő viszont igazolni akarta magát,
és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?" 30 Válaszul Jézus ezt
mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók
kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan
otthagyva elmentek. 31 Történetesen egy pap ment azon az úton, de
amikor meglátta, elkerülte. 32 Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra
a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. 33 Egy úton lévő
samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; 34
odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán
feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. 35
Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki:
Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek,
megadom neked. 36 Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a
rablók kezébe esett embernek?" 37 Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt
hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen
cselekedj."

              TÜSKÉS EMBEREK
              

Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára,
épülésére. (Róm 15,2)

A kertemben megpróbáltam rózsákat nevelni, de amint virágozni kezdtek,
egy szarvas tövig lelegelte őket. Elhatároztam, hogy átültetem őket a
teraszon lévő cserepekbe, hogy megmentsem őket a csonkítástól. Mire
végeztem az átültetéssel, karom tele lett fájdalmas karcolásokkal. Ám
még így is megérte az erőfeszítés: tudtam, hogy gyönyörű virágaim
lesznek.
A növényeket költöztetve hálát adtam Istennek, hogy oda ültet, ahol
virágozhatok, még ha néha szúrós és szerethetetlen is vagyok. Nehezemre
esik szeretni a "tüskés" embereket, akik kihoznak a sodromból. Könnyebb
barátságot kötni azokkal, akik ugyanúgy gondolkodnak, ugyanazokat a
dolgokat kedvelik, mint mi, s viszonozzák a barátságért hozott
áldozatainkat. A Szentírás azonban azt mondja: "szeresd felebarátodat,
mint magadat" (Lk 10,27), amely magába foglalja a "tüskés" szomszédokat
is.
Az irgalmas szamaritánus példázata számomra követendő példa. A
szamaritánus nem akart a sebesült ember legjobb barátja lenni, de
gondoskodott a szükségleteiről. Lehet, hogy a tüskés emberek sohasem
lesznek a legjobb barátaim, de mindent megtehetek azért, hogy segítsek
nekik virágozni.

Imádság: Urunk, segíts minket, hogy a te szemeiddel lássuk az
embereket, és önzetlenül forduljunk feléjük. Ámen.

Isten szeret minket, s azt kéri, mi is ezt tegyük egymással.
Caroleah Johnson (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET NEHEZEN TUDUNK SZERETNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról