Csendes Percek március 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 10., Sze, 03:41:02 CET


            2010. március 10. szerda            

Zsid 11,1-13.

1 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok
létéről való meggyőződés. 2 Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől
jó tanúbizonyságot a régiek. 3 Hit által értjük meg, hogy a világokat
Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. 4
Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal
nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett
áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. 5
Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták
meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban
bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. 6 Hit nélkül pedig
senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak
hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 7
Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem
voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát
háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből
való igazság örökösévé lett. 8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám,
amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül
fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. 9 Hit által költözött át
az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és
Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. 10 Mert várta azt a
várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az
Isten. 11 Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget
alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az
ígéretet tette. 12 Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már
elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger
partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. 13 Hitben haltak meg ezek
mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak
távolról látták és üdvözölték azokat és vallást tettek arról, hogy
idegenek és jövevények a földön.

             ISTEN VALÓSÁGOS!
             

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent
keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt
keresik. (Zsid 11,6)

A hálaadásnapi szünet előtti napon az iskolában minden első osztályos
gyermekemet megkértem, mondják el a többiek előtt, miért hálásak.
Ahogyan az egyik jelentkező kéztől a másikig mentem, úgy érkeztek a
nagyon okos válaszok: a családomért, az élelmünkért, a házunkért, a
kutyánkért, a biciklimért.
Az egyik gyerek vonakodott, hogy hangosan kimondja, ami a szívében
volt. Megkérdezte, nem súghatná-e inkább a fülembe. Lehajoltam és
odatartottam a fülemet az arcocskájához. "Én azért vagyok hálás, hogy
Isten valóságos, és nem kitalálás" - mondta halkan.
"Isten valóságos!" A kisfiú szavai igen elgondolkodtattak. Mert Isten
valóságos, hihetek a Bibliában. Bízhatok benne, nem kell félnem
semmitől. Isten hűséges, meghallgatja imáimat, és megelégíti minden
szükségletemet.
Ezt az életet megváltoztató igazságot bátran hirdethetjük másoknak.
Igaza volt a kisfiúnak: Isten valóságosságáért tényleg hálásak
lehetünk. Amikor felfogjuk Istenünk valóságát, szívünk megtelik
hálával.

Imádság: Drága Édesatyánk, köszönjük, hogy megmutatod szeretetedet a
mindennapi eseményekben. Segíts hirdetnünk, hogy te valóság vagy. Ámen.

Abban a hitben élek-e, hogy Isten valóban létezik?
Stacy Sanchez (Új-Mexikó, USA)

IMÁDKOZZUNK A KISISKOLÁSOK ISTENBEN VALÓ HITÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról