Csendes Percek március 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 9., K, 03:41:04 CET


            2010. március 9. kedd             

1Thessz 4,13-18.

13 Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak
felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy
Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 15 Azt pedig
az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az
Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. 16 Mert amint
felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga
az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban
elhunytak, 17 azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt
elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az
Úrral leszünk. 18 Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.

             MINDEN NAP HÚSVÉT
             

"Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot
szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete
Krisztus arcán. (2Kor 4,6)

"Ne feledd el, hogy porból vétettél és porrá leszel" - mondta a lelkész
a hamvazószerdai prédikációban. Ezzel megkezdődött a bűnbánati időszak,
mely arra szolgál, hogy emlékezzünk bűneinkre, halandóságunkra, hogy
szükségünk van a Megváltóra.
Két héttel később egy gyülekezeti tagunk búcsúztatójára gyűltünk össze.
Életének 92 évében is e mottó szerint élt: "Amikor eljön a te időd,
akkor menned kell!" A Biblia ezt így mondja: "Mindennek megszabott
ideje van, megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a
meghalásnak." (Préd 3,1-2)
A búcsúztató alatt eszembe jutott, amikor Jézus felment a templomba, és
felháborodott, ahogy a zsidók a vallás gyakorlását a pénzszerzés
eszközévé tették. (Jn 2,13-22) Ekkor szó szerint kisöpörte onnan
mindazt, ami elfogadott szokássá vált.
Bizonyos értelemben a búcsúztatóra egybegyűltek is félresöpörtek
valamit: a nagyböjt rendjét és hagyományát. Elhunyt testvérünk új
életre való feltámadását hirdetve a húsvétot csempésztük be a nagyböjti
időszakba; fényt és reménységet a sötétség közepette. Az Úrhoz távozott
asszony örök életére emlékeztünk, ahogy a kereszt felé haladtunk az
áhítat idejében.

Imádság: Krisztusunk, te örök életet szereztél számunkra kereszthalálod
által. Add, hogy a böjti időszak hagyományát gyakorolva új emberré
válhassunk benned. Ámen.

Minden nap jó lehetőség a feltámadás ünneplésére.
Paul Wayne Meier (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK A NAGYBÖJTI ISTENTISZTELETEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról