Csendes Percek március 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 7., V, 03:41:02 CET


           2010. március 7. vasárnap            

Róm 5,12-19.

12 Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a
halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki
vétkezett. 13 Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem
róható fel, ha nincs törvény. 14 Mégis úrrá lett a halál Ádámtól
Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő
pedig előképe az eljövendőnek. 15 De nem igaz az, hogy amilyen a vétek,
olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt
sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben
kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. 16 És az
sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember
bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a
kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. 17 Ha
pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által,
akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát,
még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. 18
Mármost, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá,
úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet
megigazulásává. 19 Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan
lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek
igazakká.

           A MEGBOCSÁTÁS ÉLETET HOZ
           

Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké,
úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. (Róm 5,19)

Múltkor az egyik nap leszorítottak az úton az autóval, becsmérlően
szóltak hozzám a munkahelyemen, rám mordultak az üzletben, mellőztek
egy étteremben, és azt mondták, idióta vagyok. Mindez persze hatással
volt az én viselkedésemre is. Nem sokkal ezután valaki megkérdezte: "Mi
bajod van ma?"
Elgondolkodtam, hányan nem törődtek velem, és arra a következtetésre
jutottam: Miért kellene nekem törődnöm velük? Majd később, sokkal
később eszembe jutott Jézus, hogyan szorítottam ki őt az életemből,
semmibe vettem őt, nyersen beszéltem, és gorombáskodtam másokkal.
Eszembe jutott, hogy Jézus megbocsátó kegyelme hogyan ment meg minket -
magunktól.
Krisztus áldozatáért Isten megbocsátja bűneinket, kicsinyességünket,
bántó magatartásunkat, fösvénységünket, én-központúságunkat, és az örök
élet lehetőségét nyújtja nekünk.
A megbocsátás nem sokba kerül, de sokat nyújt mindkét félnek:
megtisztítja a megbocsátást adót, és helyére állítja az azt elfogadót.
Most már, amikor bántanak, ezt Istentől kapott jelnek tekintem, hogy
valakinek szüksége van a megbocsátásomra és szeretetemre.

Imádság: Istenünk, segíts hálásnak lennünk a megbocsátás lehetőségéért,
és adj erőt, hogy éljünk is vele. Ámen.

Isten ajándéka a megbocsátás, melyet naponta használhatunk.
Thomas Renich (Kansas, USA)

IMÁDKOZZUNK A MEGBOCSÁTÁS KÉSZSÉGÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról