Csendes Percek március 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 4., Cs, 03:41:05 CET


           2010. március 4. csütörtök           

Gal 6,1-10.

1 Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik
lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De
azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. 2 Egymás terhét
hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 3 Mert ha valaki
azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. 4
Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga
tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. 5 Mert mindenki a maga terhét
hordozza. 6 Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse
tanítóját. 7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen
amit vet az ember, azt fogja aratni is: 8 mert aki a testének vet, az a
testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog
aratni örök életet. 9 A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a
maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. 10 Ezért tehát, míg
időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik
testvéreink a hitben.

             A SZELÍDSÉG LELKE
             

Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik
lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel.
(Gal 6,1)

Pál apostol híradást kapott arról, hogy a galáciai gyülekezetekben
rivalizálás és irigykedés támadt. Figyelmeztette őket, hogy "szelíd
lélekkel" igazítsák helyre a megtévedteket. Emlékeztette őket, hogy
Krisztushoz tartoznak, és eszerint cselekedjenek.
Nem könnyű Pál apostol intését komolyan venni, amikor olyan emberekkel
találkozunk, akik nem úgy élnek, ahogy szerintünk kellene; a harag és
ítélkezés sokkal természetesebb, mint a tágszívű befogadás. De Krisztus
még az őt keresztre feszítőknek is megbocsátott. Nem lehetünk mi sem
kevésbé megbocsátók és megértők a minket megbántókkal szemben.
Néha hallom, hogy gyülekezeti emberek panaszkodnak azokra, akiknek más
a politikai nézetük, mint az övék. A párbeszéd gyógyulást és megértést
eredményezhet. A szeretet összeforraszthatja a szétszakítottságot. Ha
másoknak is megadjuk ugyanazt a jogot a véleményalkotásra, melyet
magunknak fenntartunk, megszűnhetnek az egymás közé emelt falak. Ha nem
mindig a "mi" és "ők" kategóriájában gondolkodunk, nagyobb esélyünk van
az igazság felismerésére.
Jézus fő parancsolatai: szeretni Istent és embertársainkat (Mt
22,37-40). A szeretet erősebb, mint a véleménykülönbség.

Imádság: Urunk segíts, hogy a szeretetet fölé helyezzük politikai
meggyőződésünknek, ami másoktól elválaszthat. Ámen.

Szeressük azokat, akiknek véleménye ellentétes a miénkkel.
Richard Woodard (Washington, DC, USA)

IMÁDKOZZUNK A KERESZTYÉN POLITIKUSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról