Csendes Percek március 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Már. 3., Sze, 03:41:02 CET


            2010. március 3. szerda            

Mt 6,5-15.

Jézus mondja: 5 "Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a
képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva
imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek:
megkapták jutalmukat. 6 Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső
szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig,
aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked." 7 "Amikor pedig
imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt
gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. 8 Ne legyetek
tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek,
mielőtt még kérnétek tőle."
9 "Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
10 jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is;
11 mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;
13 és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert
tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
14 "Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát
mennyei Atyátok. 15 Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok
sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

            HŰSÉG AZ IMÁDSÁGBAN
             

Így szólt Jézushoz egyik tanítványa: "Uram, taníts minket imádkozni."
(Lk 11,1)

Lelkészként hetente imaórákat tartok, és rendszeresen imádkozom a
betegekért és a szükségben lévőkért. Az imádság természetes számomra,
és fontos része lett lelkészi szolgálatomnak. Nemrégiben, amikor a
közös imádságot vezettem, észrevettem, hogy néhány gépelési hibát
ejtettem a résztvevőknek átadott imádságokban. Bár zavartak a hibák,
folytattam az áhítatot.
Milyen gyakran nemtörődöm módon éljük imaéletünket, ahogyan én is
gondatlan voltam a gépelésben. Néha nem azért imádkozunk, mert örömet
találunk benne, hanem mert megkértek rá, mert nekünk kell vezetnünk az
imakört. Előfordul, hogy annyira csak azzal törődünk, milyen szavakat
használunk (különösen nyilvános imádságainkban), hogy maga az ima
pusztán külső formává válik.
Az imádkozásban való tökéletlenségünk ellenére Krisztus azt kéri,
imádkozzunk, és tanít is arra. A mai igeszakaszban elmondja, hogyan
tegyük ezt: "Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a
képmutatók... Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba..."
(Mt 6,5-6)
Isten nem veti meg tökéletlenségünket. Azt kívánja, hogy imádkozzunk;
közösségre vágyik velünk.

Imádság: Istenünk, könyörülj rajtunk, és támogass kegyelmeddel, hogy
hűségesek legyünk az imádságban. Ámen.

Az imádságban a szív a fontos, nem a szavaink.
Ng Beng Keow (Szingapúr)

IMÁDKOZZUNK, HOGY IMÁDSÁGUNK NE FORMALITÁS LEGYEN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról