Csendes Percek június 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jún. 17., Cs, 03:41:02 CEST


           2010. június 17. csütörtök           

Zsolt 71,5-8.

5 Mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, URam, bizodalmam ifjúkorom
óta.
6 Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged
dicsérlek szüntelen.
7 Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam.
8 Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek mindennap.

              JÉZUS KÖVETÉSE
              

Jézus ezt mondta tanítványainak: "Ha valaki én utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem." (Mt
16,24)

Mennyire vágyom, hogy a 71. zsoltár szavai igazak legyenek rám!
Gyermekként elfogadtam, hogy Jézus kereszthalált halt, és feltámadt a
halottak közül. Jóllehet azt gondoltam, keresztyén vagyok, Jézus
követése nem volt központi része az életemnek. Reménységem, imáim és
gondolataim általában magam körül forgolódtak, bizalmamat magamba
vetettem.
Évekkel később megértettem, hogy keresztyénnek lenni azt jelenti,
életemet Jézus Krisztusnak, mint Uramnak felajánlom, és terveit magamra
nézve érvényesnek tekintem. Azt jelenti, hogy a szeretetben és
békességben megnyugszom, amit ő ad. Sokkal több mindent jelent, mint
amit gyermekként megérthettem.
Talán Jézust szeretve nőttünk fel, minden nap rátámaszkodva, vagy csak
ritkán gondoltunk rá, nem tudunk a múlton változtatni. Nincs itt a
jövő, de miénk a mostani pillanat. Jézus azt mondja: "Kövess engem".
Ezt megtehetjük. Most. Ebben a pillanatban.

Imádság: Úr Jézus, átadjuk vágyainkat, terveinket, életünket neked.
Segíts Urunk, hogy kövessünk téged. Ámen.

Csak az fog megmaradni, amit Jézusért tettünk.
Star Ferdinand (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYERMEKEKÉRT, AKIK JÉZUSRÓL TANULNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról