Csendes Percek június 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jún. 16., Sze, 03:41:03 CEST


            2010. június 16. szerda            

Róm 8,28-39.

28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. 29 Mert akiket
eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká
legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
30 Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket
elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat
meg is dicsőítette.
31 Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32 Aki
tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33 Ki vádolná Isten
választottait? Isten, aki megigazít. 34 Ki ítélne kárhozatra? A
meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és
esedezik is értünk? 35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?
Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy
mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva:
"Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint
vágójuhokat." 37 De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki
szeret minket. 38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem
hatalmak, 39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban.

             HIT ÁLTAL VEZETVE
             

Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk.
(Róm 8,25)

Amikor Mexikóban a zapatista mozgalom elérte csúcspontját, a csoport
által megszállt terület felett kellett ellenőrző repüléseket végeznem.
Egy ilyen bevetés alkalmával minden jól ment, amíg hirtelen meg nem
változott az időjárás. Nullára csökkent a látótávolság, és kézi
vezérlésre kellett kapcsolnunk. Első kérdésem az volt: Miért velem
történik ez meg, Uram?
Ilyen körülmények között a protokoll azt kívánja, maradj higgadt, bízz
a műszerekben, amik megmutatják az irányt, a szélességi és magassági
fokot. Ebben a jelenetben, ha nem figyelsz a pillanatnyi helyzetre, a
tér-érzékelésed csődjéhez vezethet: nem tudod, merre van a fent és
lent.
Drasztikus körülmények, mint munkahelyünk elvesztése, fenyegető jogi
procedúra, szerettünk halála hasonló kimenetelhez vezethetnek. Nehéz
helyzetekben, amikor azt kérdezzük, miért pont én, Isten arra biztat,
hogy erősek maradjunk a hitben. Amikor az élet kihívásai hitünket
feszítik, az irányjelzőnkhöz fordulhatunk, a Bibliánkhoz, ami utat fog
mutatni. Isten szavai segítenek felfedezni, hogyan navigáljunk át
életünk kihívásain. Így erősek maradhatunk a sokféle megpróbáltatással
szemben is, a hit támogatásával.

Imádság: Világmindenség Istene, állj mellettünk a szükség órájában,
hogy a kétség ne hatalmasodjon el rajtunk. Erősek és hűségesek akarunk
maradni. Ámen.

Ha minden elsötétedik is, Isten vezetésében bízhatunk.
Gilberto de la Rosa Rodriguez (Leon, Mexikó)

IMÁDKOZZUNK A BEREPÜLŐ PILÓTÁKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról