Csendes Percek június 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jún. 10., Cs, 03:41:03 CEST


           2010. június 10. csütörtök           

Lk 16,19-31.

Jézus példázata: 19 "Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba
öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. 20 Volt egy Lázár
nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, 21 és
azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló
morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. 22
Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám
kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. 23 Amint ez a pokolban
kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot
és kebelén Lázárt. 24 Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj
rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse
meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. 25 De Ábrahám így
válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben,
éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig
gyötrődsz. 26 Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is
tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se
onnan ide át ne jöhessen senki. 27 Ő pedig így szólt: Akkor arra
kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; 28 mert van öt testvérem,
beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére.
29 Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik,
hallgassanak azokra! 30 De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám,
hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. 31
Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem
győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül."

              DÖNTÉS KÉRDÉSE
              

Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is.
(5Móz 30,15)

Egy napon elmentem, hogy egyik keresztyén testvéremnek segítsek a
munkájában. Vittem magammal egy kézi fűrészt, amely szépen ki volt
festve. Barátom négy éves fia, Csabi, odajött hozzám, és megkérdezte:
"Jóska bácsi adja nekem ezt a szép fűrészt!"
"Neked adom, ha ti meg nekem adjátok a házatokat."
"Jó, odaadjuk érte!"
"Ne siesd el fiam, előbb kérdezd meg édesapádtól, mit szól hozzá!"
Gyorsan elszaladt a kisfiú, és elmondta édesapjának, hogy Jóska bácsi
neki adja a fűrészt, ha odaadják érte a házukat. "Csabi fiam, ez a ház
sokkal többet ér, mint a fűrész, nem cseréljük el érte!" Szomorúan
futott vissza hozzám a kisfiú, és elmondta, hogy apa nem adja a házat,
mert az sokkal többet ér.
Elgondolkodtam ezen a beszélgetésen. Az emberek többsége úgy
gondolkodik, mint ez a kisfiú, hiszen a rövid világi örömökért
felcserélik az örökkévaló örömöt. Kedves olvasó, ön melyik csoporthoz
tartozik? Azokhoz, akik a világ napi örömeinek élnek, vagy azok közé,
akik Krisztussal kívánják tölteni az örökkévalóságot.

Imádság: Uram, segíts, hogy ezen a földön téged válasszalak, és veled
tölthessem az örökkévalóságot! Ámen.

Nagy szükségünk van a Szentlélek segítségére.
Varga József (Diósad, Románia)

IMÁDKOZZUNK MEGTÉRÉSEKÉRT, ÚJJÁSZÜLETÉSEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról