Csendes Percek június 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jún. 5., Szo, 03:41:02 CEST


            2010. június 5. szombat            

1Móz 22,15-18.

15 Az ÚR angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, 16 és ezt
mondta: Magamra esküszöm, így szól az ÚR, hogy mivel így tettél, és nem
tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, 17 azért gazdagon
megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint
az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod
birtokolni fogja ellenségei kapuját, 18 és a te utódod által nyer
áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.

             LEHETSÉGES JÖVŐK
             

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -; békességet
és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. (Jer 29,11)

Bárcsak megváltoztathatnék néhány fejezetet a múltamban! Néhány dolgot
nem tennék még egyszer. Amiket pedig elszalasztottam, megtenném. Az idő
azonban könyörtelenül megy előre. Életünk történeteit nem lehet
megállítani vagy visszapergetni. Minden jelenet kapcsolódik a
következőhöz.
Ha csak a fenti utalásban lévő részeket ismernénk Ábrahám életéből, azt
gondolhatnánk, egy olyan ember volt, aki semmit nem cselekedne másképp.
De Ábrahám olyan valaki, aki kételyek és bukások, és a hit nagyszerű
cselekedetei által is formálódott. Az 1Móz 12-22 fejezetei világosan
mutatják ezt. Ábrahám múltjában minden előkészítette a 22. részben
bemutatott hit és áldás elnyerését. Ugyanúgy a megismételhetetlen
jelenben élt, mint mi, és bízott Istenben, aki egyedül tartja kézben a
jövőt. Ábrahám egy élő példa nekünk arra, hogy "akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra szolgál" (Róm 8,28).
Mindannyiunk előtt sokféle lehetséges jövő áll. Mindegyik lehetőségnek
van egy közös pontja az Ábrahám hitét vallók számára: Isten, aki vár
ránk, a jövőben körülvesz mindnyájunkat. Isten előttünk megy, mint
ahogyan Ábrahámmal tette.

Imádság: Ábrahám Istene, segíts a jelenben olyan utakon járni, amelyek
a jövőben oda vezetnek, ahová szeretnéd. Ámen.

A jelenünk rövidesen a múlt lesz, amely formálja a jövőnket.
Daniel Wray (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK FÉLVE TEKINTENEK JÖVŐJÜKRE!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról