Csendes Percek június 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jún. 2., Sze, 03:41:02 CEST


            2010. június 2. szerda            

Kol 3,12-17.

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és
szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget,
türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus
békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy
testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek
gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek
egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással
énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek őáltala.

            SZOLGÁLAT KAROSSZÉKBŐL
            

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok
egymást teljes bölcsességgel. (Kol 3,16)

A 20. század több mint felét metodista lelkipásztori szolgálattal
töltöttem. Bármikor megtudtam, hogy egy gyülekezeti tag vagy barát
kórházban vagy börtönben van, a kocsimba ugrottam, és meglátogattam.
Amikor közgyűlést hívtak össze valami igazságtalanság orvoslására,
mindig aktív résztvevő voltam.
Az elmúlt években egy betegség miatt, amely a lábamat és lábfejemet
érinti, nem tudok vezetni. Családtagok és barátok szívesen elvisznek a
templomba, kóruspróbára és közösségi találkozókra, de a kimozdulásaim
száma nagyon lecsökkent.
Ezt kérdeztem magamtól: Hogyan folytathatom a szolgálatot a
leghatékonyabban ilyen körülmények között? Ahogy ezen töprengtem, egy
világos választ kaptam: az új helyzetemben imádság, személyes levél és
képeslap, e-mail és telefon segítségével szolgálhatok. Minden egyes nap
alkalmat kínál, hogy használjam ezeket a módszereket a rászorulók
elérésére. Az új szolgálati lehetőség elvette a korlátozott
mozgásképességem miatti csalódottságomat, és hálás vagyok, hogy a
szobai karosszékemből is szolgálhatok.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy mindnyájunknak adsz módot arra, hogy
hirdessük a szeretetedet, és hogy törődjünk a rászorulókkal. Jézus
Krisztus nevében. Ámen.

Hogyan mutathatom meg Krisztus szeretetét a jelen helyzetemben?
Fred Cloud (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI BE VAN ZÁRVA A LAKÁSÁBA!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról