Csendes Percek július 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Júl. 25., V, 03:41:01 CEST


           2010. július 25. vasárnap            

Mt 5,38-48.

Jézus mondja: 38 "Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat
fogért. 39 Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a
gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik
arcodat is. 40 Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az
alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. 41 Ha pedig valaki egy
mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. 42 Aki kér tőled,
annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el." 43
"Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld
ellenségedet. 44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek
ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 45
hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra
és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. 46 Mert ha azokat
szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt
teszik-e a vámszedők is? 47 És ha csak atyátokfiait köszöntitek,
mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?
48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok
tökéletes."

              ELÉG NAGY SZÍV
              

Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.
(Róm 5,5)

Gyülekezeti alkalmainkat egy egyetemi campus melletti keresztyén
könyvesboltban szoktuk tartani. A világ minden tájáról jönnek diákok a
könyvesboltba, hogy Istenről halljanak. Sokan semmit sem tudnak róla,
és nagyon kíváncsiak, de amit hallanak, gyakran meglepi őket. Az egyik
kínai diák hangot is adott kétkedésének, miután azt hallotta, hogy
szeretnünk kell ellenségeinket.
"Szerintem ez túl nehéz, mert senki szíve sem elég nagy ahhoz, hogy ezt
megtegye" - mondta.
Rátapintott a lényegre. Meg is mondtam neki, hogy teljesen igaza van,
senki szíve nem elég nagy ahhoz, hogy szeretni tudja ellenségeit.
Egyedül Isten, akinek hatalmas szeretete láthatóvá vált az ember
teremtésében, tud képessé tenni minket arra, hogy megtartsuk ezt a
parancsolatot. Az igazság titokzatos, mert bár a mi szívünk nem elég
nagy, Isten megígéri, hogy a Szentlélek által megtölti a szívünket
szeretettel. Ha engedjük, hogy az Isten szeretete megtöltse a
szívünket, látni fogjuk, hogy képesek vagyunk szeretni nemcsak
felebarátainkat, de még az ellenségeinket is.

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy megtöltöd a szívünket a te
szereteteddel. Segíts, hogy szeretni tudjuk a rosszakaróinkat is. Ámen.

Isten segítségével szeretni tudjuk még ellenségeinket is.
Dana Ryan (Arizona, USA)

IMÁDKOZZUNK A KÜLFÖLDÖN TANULÓ DIÁKOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról