Csendes Percek július 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Júl. 24., Szo, 03:41:02 CEST


            2010. július 24. szombat            

Zsolt 104,14-28.

14 Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek,
hogy kenyeret termeljen a földből,
15 és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát
az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét.
16 Jóllaknak az ÚR fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett,
17 ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik.
18 A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak
búvóhelyet.
19 Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely
ismeri pályáját.
20 Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő
mindenféle vadja,
21 az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket.
22 Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek.
23 Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig.
24 Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam! Valamennyit bölcsen alkottad,
tele van a föld teremtményeiddel.
25 Ott van a nagy és széles tenger! Számtalan lény nyüzsög benne:
kisebb és nagyobb állatok.
26 Ott járnak a hajók, és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy
játszadozzál vele.
27 Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt.
28 Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal.

            ISTEN A GONDVISELŐNK
            

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. (Zsolt 23,1)

A 2007-es választásokat követően lázadások törtek ki Kenyában. A
kereskedelem megrekedt, mert a munkahelyek nem tudtak kinyitni. Az
ennivaló olyan drága lett, hogy a mindennapi betevő falat megvétele is
gondot okozott. A vállalkozók és a napszámból élők ugyanabban a
helyzetben voltak: nem tudtak ételt tenni gyermekeik asztalára.
Arra gondoltam, ha Isten tudja táplálni az ég madarait és öltöztetni a
mező liliomait, akkor ugyanezt meg tudja tenni velem és a családommal
is. Hozzá fordultam imádságban, és szóltam családomnak, hogy Isten
gondoskodni fog rólunk. Másnap egy régi adósunk (már el is feledkeztünk
róla), felhívott, hogy szeretné megadni az adóssága egy részét. Azon a
napon étel volt az asztalunkon, és hálát adtunk érte.
Isten a nagy szükségben segítségünkre sietett.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts, hogy rád figyeljünk, ne a
problémáinkra. Köszönjük, hogy te gondoskodsz rólunk. Urunktól tanult
imádság szerint kérünk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg
a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsősség mindörökké.
Ámen." (Mt 6,9-13)

Isten hatalma nagyobb bármilyen kétségbeejtő helyzetnél.
Stephen Odhiambo (Nairobi, Kenya)

IMÁDKOZZUNK A HÁBORÚK MIATT ÉHEZŐ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról