Csendes Percek július 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Júl. 23., P, 03:41:02 CEST


            2010. július 23. péntek            

Jak 5,13-18.

13 Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek?
Énekeljen dicséretet! 14 Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a
gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr
nevében. 15 És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr
felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. 16 Valljátok
meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 17
Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott
azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat
hónapig. 18 Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld
meghozta termését.

           VILÁGOT MEGVÁLTOZTATÓ HIT
           

Amikor nem találták ott őket (Pált és Szilászt), Jázont néhány
testvérével együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak:
"Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek." (ApCsel
17,6)

Az Atlanti-óceán partján lakunk. A házunk mögött egy hosszú, sziklás
part húzódik, melynek a végén egy erdős terület található. Az erdő
körül a tenger tesz egy kanyart, csendes öblöt formálva a sziklás part
és a házunk közé.
Egyik éjjel hatalmas vihar tombolt. Túl sötét volt ahhoz, hogy lássuk
az óceánt, de hallottuk a tajtékzó hullámokat. A szél tépázta a házat,
és az eső verte az ablakokat. Istenhez imádkoztunk, hogy csendesítse le
a vihart.
Másnap reggel, mikor kivilágosodott, megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a
hullámok köveket és kavicsokat dobáltak át a sziklás part óceán felőli
oldaláról az öböl felőli oldalára, így a part néhány pontja közelebb
volt hozzánk, mint a vihar előtt. A természet erői megváltoztatták a
fizikai világot.
Jézus azt mondta, hogy a hívők is meg tudják változtatni a világot. A
hit hegyeket mozdíthat el, és elég erős ahhoz, hogy ne csak a világ
külső arculatát változtassa meg, hanem minket is. Az imádság képes
megváltoztatni hozzáállásunkat jelenünkhöz, jövőnkhöz, de még a
múltunkhoz is. A hit ereje sokkal nagyobb változást munkálhat, mint a
természet ereje.

Imádság: Add Urunk, hogy a te igéd tanulmányozásával erősödjön hitünk.
Ámen.

Isten ülteti el a hit magját a szívünkben.
Kris Wood (Új-Skócia, Kanada)

IMÁDKOZZUNK A VIHAROK MIATT SZENVEDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról