Csendes Percek július 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Júl. 20., K, 03:41:02 CEST


            2010. július 20. kedd             

Mk 2,1-12.

1 Néhány nap múlva ismét elment Jézus Kapernaumba, és elterjedt a híre,
hogy otthon van. 2 Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó
előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. 3 Oda akartak
hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. 4 Mivel a sokaság miatt
nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő
volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. 5
Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: "Fiam,
megbocsáttattak a bűneid." 6 Ott ültek néhányan az írástudók közül, és
így tanakodtak szívükben: 7 "Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja!
Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?" 8 Jézus lelkében
azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik:
"Miért tanakodtok így szívetekben? 9 Mi könnyebb: azt mondani a
bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az
ágyadat és járj!? 10 Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van
hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: 11 Neked
mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!" 12 Az pedig felkelt,
azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy
ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Ilyet még
sohasem láttunk!"

            VIGYÜK ŐKET JÉZUSHOZ!
            

Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. (Mk 2,3)

Hány igehirdetést hallottunk erről a bénáról és négy barátjáról? Sokat
beszéltünk bajtársiasságukról. De mi van, ha a négy ember nem is volt
annak barátja? Ha nem is ismerték jól - esetleg egyáltalán nem
ismerték? Mi van, ha egyszerűen csak meglátta egyikük a bénát, hívott
három segítőt, és Jézushoz vitték, mert úgy hitték, valami jó
történhet?
Feleségem kollégájától hallottunk egy 83 éves nőről, aki a közelünkben
lakik. Az idős asszony nevelte unokáját csecsemőkora óta, és az unoka
40 éves korában nemrég rákban meghalt. A nagymama meglehetősen szegény
volt, és betegre aggódta magát, hogyan fogja kifizetni a temetés
számláját.
A temetkezési céggel megegyeztünk, hogy 25 %-kal csökkentik a díjat, ha
két héten belül kifizetjük. Fölhívtam néhány gyülekezetet és
szervezetet, és elmondtam a történetet barátaimnak. Isten pedig
segítségre indított embereket. Fölhívtam az asszonyt, hogy ki tudjuk
fizetni a számlát, alig tudott megszólalni. Feleségemmel elmentünk
hozzá a kifizetett számlával. A tornácon együtt sírtunk, alig tudtunk
kibontakozni öleléséből.
Isten hív bennünket, hogy rendelkezésére álljunk még az idegeneknek is.
A béna barátai voltak azok? Nem tudom bizonyítani, hogy nem... de más
sem tudja bizonyítani, hogy igen.

Imádság: Urunk, nyisd meg szemünket szükséget szenvedő világodra. Ámen.

Isten az idegenek iránti szeretetre és együttérzésre hív.
Gene Cotton (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A KARITATÍV SZERVEZETEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról