Csendes Percek július 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Júl. 18., V, 03:41:02 CEST


           2010. július 18. vasárnap            

Mt 6,5-15.

Jézus mondja: 5 "Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a
képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva
imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek:
megkapták jutalmukat. 6 Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső
szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig,
aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked." 7 "Amikor pedig
imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt
gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. 8 Ne legyetek
tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek,
mielőtt még kérnétek tőle."
9 "Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, 10 jöjjön el a te országod, legyen meg a
te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; 11 mindennapi
kenyerünket add meg nékünk ma, 12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 13 és ne vigy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
14 "Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát
mennyei Atyátok. 15 Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok
sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

            REGGELI SZERTARTÁSOM
            

Amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva
imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban
teszel, megfizet neked. (Mt 6,6)

Sok évvel ezelőtt egy magazin cikke nyomán alakítottam át a
napirendemet. A cikkíró úgy döntött, hogy minden nap az addig
megszokottnál egy órával korábban kel föl, hogy Istent keresse.
Ezt teszem azóta magam is. Csendes elmélkedésemben elolvasom a Csendes
Percek áhítatát és a kapcsolódó bibliaverseket. Ez a hajnali óra az
önvizsgálat ideje is, ami segít összpontosítani és életemet Isten
ösvényén tartani. Számos alkalommal tűnt úgy, hogy a napi ige vagy
áhítat kifejezetten nekem íródott, és átsegített egy nehéz helyzeten,
amivel aznap szembe kellett néznem.
Hajnali szertartásom felkészít, hogy rohanás nélkül induljak munkába,
nyugodtan szemléljem a tülekedést a reggeli csúcsforgalomban, és
józanabbul hozzam meg az aznapi döntéseket. Ma már legalább részben
értem, miért rendelte Jézus, hogy a "belső szobánkban" imádkozzunk.
Micsoda jutalma van az Istennel töltött időnek!

Imádság: Istenünk, ébredésünk percétől a te akaratodat szeretnénk
keresni. Vezess minket minden nap. Ámen.

Utunk kezdetén mindig keressük az isteni bölcsességet!
Magdiel Martínez (Nuevo León, Mexikó)

IMÁDKOZZUNK A REGGELI CSENDESSÉG IGÉNYÉÉRT ÉS LEHETŐSÉGÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról