Csendes Percek július 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Júl. 15., Cs, 03:41:04 CEST


           2010. július 15. csütörtök           

Zsolt 103,1-14.

1 Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!
2 Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
3 Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
4 megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
5 Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
6 Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
7 Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.
8 Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
9 Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
10 Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
11 Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete
az istenfélők iránt.
12 Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el
vétkeinket.
13 Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az
istenfélőkhöz.
14 Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.

             ISTEN SZERETETE
              

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz.
Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. (Zsolt
103,13-14)

Sok embert hallottam arra hivatkozni, hogy az Ószövetség Istene a
haragé és a bosszúállásé, míg az Újszövetség Istene a szereteté és a
kegyelemé. Ám a Bibliában csak egy Isten van.
A 103. zsoltár gyönyörűen fogalmazza meg, mi is a kegyelem. Isten
irántam táplált szeretete hasonlít a gyermekeim iránt érzett
szeretethez, csak mélyebb és tökéletesebb annál. Mikor a gyermekeim
kicsik voltak, mondtam nekik, "ennyire szeretlek!", és olyan szélesre
tártam a karom, amilyenre csak tudtam. Isten is hasonlóképpen mutatja
meg irántunk való szeretetét, miközben egyik kezében minket tart, a
másikban pedig - jó messzire tőlünk - a bűneinket. Ez a szerető
megbocsátás meg nem érdemelt ajándék.
Teremtőnk ismeri a korlátainkat. Miközben a legjobbat akarja adni
nekünk, nem lepődik meg azon, ha nem váltjuk be a hozzánk fűzött
reményeket. Isten irántunk való szeretete feltétel nélküli, és
gazdagabb, mint a szülők szeretete gyermekeik iránt.

Imádság: Köszönjük, Istenünk kegyelmedet és irgalmadat, amelyet Jézus
Krisztus által mutattál meg nekünk. Ámen.

Isten szeretete örökkön-örökké tart.
Mike Macdonald (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZÜLŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról