Csendes Percek július 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Júl. 2., P, 03:41:02 CEST


            2010. július 2. péntek            

Mt 20,1-16.

Jézus példázata: 1 "Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán
reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. 2 Miután
megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe.
3 Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon
tétlenül, 4 és ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe, és ami
jogos, megadom nektek. 5 Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra
körül és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. 6 Amikor pedig
késő délután öt óra tájban is kiment, még mindig talált ott
álldogálókat, és megkérdezte tőlük: Miért álltok itt egész nap
tétlenül? 7 Azok pedig így válaszoltak: Mert senki sem fogadott meg
bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe! 8 Miután
pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: Hívd
elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig.
9 Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak
egy-egy dénárt. 10 Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy
többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. 11 Amikor átvették,
zúgolódni kezdtek a gazda ellen, 12 és ezt mondták: Ezek az utolsók egy
órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap
terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. 13 Ő pedig így felelt
egyiküknek: Barátom, nem bánok veled igazságtalanul: Nem egy dénárban
egyeztél-e meg velem? 14 Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az
utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. 15 Hát nem szabad-e nekem
azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz,
mert én jó vagyok? 16 Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből
utolsók."

             A JÓSÁGOS ISTEN
              

A gazda így szólt: "Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?"
(Mt 20,15)

Gyermekkorom óta hívő keresztyénként kész vagyok minden igyekezettel
halálomig szolgálni Istennek. Ezért leginkább azokkal a példázatbeli
szőlőmunkásokkal tudok azonosulni, akiket a nap kezdetén fogadtak fel.
Ők azok, akik korán kezdték a munkát, és mindent megtettek a befejezés
érdekében. Keményen dolgoztak, szorgalmasan és felelősségteljesen, és
egész napi munkájuk után megérdemelték bérüket. Megértem
felháborodásukat, amikor azt látják, hogy aki csak a nap végén látott
munkához, ugyanazt a fizetséget kapta, mint ők. Az ő helyükben én is
irigykednék, ha a gazda ilyen jólelkű lenne.
Az, hogy épp ezekkel a munkásokkal könnyű azonosulnunk, valójában a
példázat fő mondanivalójára mutat rá. Semmit sem tehetünk, amivel
kiérdemelhetnénk az örökélet mennyországban való eltöltésének jogát.
Nem számít, hogy egész életünkben Istennel jártunk-e, vagy csak utolsó
napjainkon. A mennybe csak Jézus Krisztus által a keresztfán
megszerzett üdvösség ajándékának elfogadásával juthatunk. Istenünk
igazságos, nem a megtérésünk ideje számít.

Imádság: Mindenség Istene, magasztalunk téged végtelen és jóságos
szeretetedért. Ámen.

Ha korán, vagy később jövünk is Istenhez, fontosak vagyunk számára.
Joanna Ronalds (Victoria, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSKORÚAK MEGTÉRÉSÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról