Csendes Percek január 31.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 31., V, 03:41:02 CET


           2010. január 31. vasárnap            

Zsolt 95,1-9.

1 Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk
előtt!
2 Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!
3 Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött.
4 Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi.
5 Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta.
6 Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR
előtt!
7 Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj
vagyunk. Most, amikor halljátok szavát,
8 ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meríbánál, amikor Masszánál
voltatok a pusztában,
9 ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták
tetteimet.

              ÖRÖM ISTENBEN
              

Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhőoszlop a sátor
bejáratánál, az egész nép fölkelt, és mindenki leborult sátra
bejáratánál. (2Móz 33,10)

Áradt a zene az istentiszteleten, ahogy hangunk egyesült Isten
dicsőítésében. Hirtelen az előttünk ülő kisfiú is tapsolni kezdett,
süteménye morzsáival beterítve a körülötte levőket. Anyukája zavarba
jött, de az én szívem csodálattal és kérdésekkel lett tele. Ilyen
gyermeki fesztelenséggel gyakorlom-e a hitemet? Eldobok-e mindent az
első jelzésre, hogy itt az idő imádni az Urat?
Izráel népének sivatagi vándorlása jutott eszembe. Amikor a felhőoszlop
megjelent a sátor bejáratánál, mindent félretettek, és dicsőítették
Istent. Minden nap felismerték Isten jelenlétét. De a hosszú és nehéz
utazás, valamint a sok eltelt év alatt odaadásuk ingadozó lett.
Mindennapi küzdelmeim és nehézségeim közepette gyakran elfelejtem, hogy
életem legfőbb célja Isten dicsőítése. Amikor imádkozom, Teremtőmhöz
csatlakozom egy olyan közösségben, amely megújít és felkészít az
előttem álló időkre. Ezekben a percekben érzem Isten jelenlétét; örülök
neki, és ő is örömét leli bennem. Látva azt a kisfiút, elkezdtem
imádkozni, hogy Isten adjon örömöt és lelkesedést az imádságaimban.

Imádság: Urunk, segíts dicsőítenünk téged minden napon és minden
percben. Ámen.

Ha odafigyelünk, minden nap találunk imára hívó perceket.
Bryan Thomas Schmidt (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK A DICSŐÍTÉST VEZETŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról