Csendes Percek január 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 29., P, 03:41:02 CET


            2010. január 29. péntek            

Kol 3,12-17.

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és
szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget,
türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus
békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy
testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek
gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek
egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással
énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek őáltala.

            A MEGBOCSÁTÁS BÉKÉJE
            

...és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek. (Mt 6,12)

Éreztük már magunkat sértődöttnek, engesztelhetetlennek? Az Úrtól
tanult imádságban arra kérjük Istent, bocsássa meg a bűneinket, amint
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus tudta, hogy nehéz
megbocsátani azoknak, akik bántottak; de a tanítása, ami közvetlenül az
Úr imádsága után jön, emlékeztet minket, hogy ha nem bocsátunk meg
másoknak, Isten sem bocsát meg nekünk. Péter kérdésére, hogy hányszor
kell megbocsátanunk, Jézus azt válaszolta: "hetvenszer hétszer", arra
utalva, hogy nem szabad a megbocsátásnak határt szabni.
Lehet, hogy nehéz megbocsátani. Lehet, hogy Istent is hibáztatjuk, hogy
megengedi a fájdalmas tapasztalatot. Hogyan engedheti meg egy szerető
Isten a szenvedést? Tudni akarjuk, miért szenvednek a jók, míg a
gonoszok virulnak. Nincs egyszerű válasz. Értelmünket meghaladó titok,
hogy Isten engedte Jézust szenvedni és meghalni a kereszten, azért,
hogy a bűneink megbocsátást nyerjenek. Ha Jézus meg tudott halni ilyen
szörnyűséges halállal értünk, bizonyára mi is meg tudunk bocsátani
mások rossz cselekedeteiért.
A keresztyénség központi üzenete a megbocsátás - Isten megbocsátó
szeretete és a mi megbocsátásunk egymás iránt. A világnak sem
megtorlásra, hanem könyörületre van szüksége.

Imádság: Istenünk, segíts megbocsátanunk, még akkor is, amikor úgy
tűnik, ez meghaladja az erőnket. Ámen.

Isten segít megbocsátani, ha a kibékülés nem is lehetséges.
Anne Rasmussen (Somerset, Anglia)

IMÁDKOZZUNK A VILÁG VEZETŐIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról