Csendes Percek január 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 27., Sze, 03:41:02 CET


            2010. január 27. szerda            

Róm 6,3-14.

3 Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk,
az ő halálába kereszteltettünk? 4 A keresztség által ugyanis
eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a
halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. 5 Ha
ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé
leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. 6 Hiszen tudjuk, hogy
a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn
hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 7 Mert aki
meghalt, az megszabadult a bűntől. 8 Ha pedig meghaltunk Krisztussal,
hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. 9 Hiszen tudjuk, hogy
Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál
többé nem uralkodik rajta. 10 Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek
egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. 11 Ezért tehát
ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az
Istennek a Krisztus Jézusban.
12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy
engedelmeskedjetek kívánságainak. 13 Tagjaitokat se adjátok oda a bűn
szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda
magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.
Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. 14
Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a
kegyelem uralma alatt éltek.

             ÚJ ÉLET MÁR MOST
             

Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. (Jn 10,10)

Néhány barátommal a pénzügyi tervezésről beszélgettünk. Azt
magyaráztam, hogy tervezhetünk és befektethetünk a korlátainkon belül,
de végső soron semmi sem bizonyos. Semmi és senki nem garantálhatja
jövőbeni biztonságunkat, csak Isten. Egyik barátom így válaszolt:
"Igen, ez megfelel, miután meghaltunk. De mi a helyzet most, amíg a
Földön élünk?"
Sok ember szívében visszhangzik, amit barátom mondott. Sokak számára a
hit nem egyéb, mint jegy a mennyországba. De Jézus Krisztus nem azért
jött, és halt meg a kereszten bűneinkért, hogy csak az örökkévalóságra
mentsen meg minket, hanem, hogy új és bővelkedő életünk legyen már a
jelenben. Pál apostol írta: "amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az
Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk" (Róm 6,4).
Isten most kínálja az új életet számunkra. Krisztus nem csak a mennyre
akar felkészíteni. Új életet ad már most, hogy a világot krisztusibbá
tehessük, és az embereknek betekintést nyújtsunk Isten örökkévaló
országába. Krisztus követei vagyunk, és az az üzenetünk a világ felé,
hogy neki helye van a földi és az örökéletünkben is.

Imádság: Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük az új életet, amit benned
kaptunk. Bárcsak életünk szépségedet tükrözné, hogy hozzád vonzza az
embereket! Ámen.

Milyen volna a világ, ha a hívők Isten szándéka szerint élnének?
Derek Sum Wei Siang (Perak, Malajzia)

IMÁDKOZZUNK A PÉNZÜGYI TERVEK KÉSZÍTŐIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról