Csendes Percek január 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 25., H, 03:41:02 CET


            2010. január 25. hétfő            

2Tim 3,10-17.

10 Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak,
szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak,
11 üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban,
Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből
megszabadított az Úr! 12 De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni
Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 13 A gonosz emberek és
ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is
megtévesztve. 14 De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről
megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 15 mivel gyermekségedtől
ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre
a Krisztus Jézusba vetett hit által. 16 A teljes Írás Istentől
ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az
igazságban való nevelésre; 17 hogy tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített.

               ARANY ÉVEK
               

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették
nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

Feleségemmel beléptünk az "aranyévekbe", amikor sokan nyugdíjba
vonulnak. Nekünk azonban el kell halasztani a lassítást, mivel
nagyszülőként szülőkké váltunk. Unokánk, aki majdnem 4 éves, a mi
gondjainkra van bízva, mi felelünk érte. Sosem hittük volna, hogy
életünk e szakaszában szülők leszünk, de új szerepünk sok áldással és
örömmel jár. Ugyanakkor aggódunk is, hogy nem fogjuk tudni megadni
unokánknak a szükséges szerető vezetést és lelki gondoskodást.
Ha félelem vagy kétség gyötör, az imádságban és a Bibliában keresek
segítséget és útmutatást. Tudom, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk
tenni, s bízom abban, hogy Isten is mindent meg fog adni ahhoz, hogy
unokánk azzá váljon, akivé Isten szeretné.
Sokszor feltettem magamnak a kérdést, mi is az életcélom. Talán az a
cél, hogy "láthatóvá" legyek, hiszen szerepet játszom egy fiatal élet
formálásában. Imádkozom, hogy feleségemmel, Isten segítségével
példaképek lehessünk az unokánk számára, hogy később majd ő maga is
Istennel járjon, és áldás lehessen mások számára egész életében.

Imádság: Istenünk, add, hogy akaratod szerint éljünk, és példaképek
lehessünk a körülöttünk élők számára. Ámen.

Felebarátainkat szolgálva, szeretve rátalálunk életcélunkra.
Harold Lemley (Georgia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ UNOKÁJUKAT NEVELŐ NAGYSZÜLŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról